Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeriössä keväällä valmisteltavat hallituksen esitykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.2.2014 14.09
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee toimialaansa kuuluvat lait eduskunnan päätöksentekoa varten hallituksen esityksinä. Listaus tänään käynnistyneen eduskunnan kevätistuntokauden lakihankkeista on koottu ministeriön www-sivuille.

Kevään ja alkukesän aikana eduskunta saa käsiteltäväkseen mm. hallituksen viime vuoden lopulla päättämään rakennepakettiin liittyviä lakiesityksiä.

Perusopetuslakiin kaavaillaan muutoksia oppivelvollisuuden pidentämiseksi. Esiopetus säädettäisiin velvoittavaksi ja perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuus jatkuisi vuodella toisen asteen tutkintoon johtavassa tai sitä pohjustavassa koulutuksessa. Lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin tehtäisiin oppivelvollisten hakeutumiseen ja opiskelijavalintaan liittyvät muutokset.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön tehtäisiin tutkintojärjestelmän kehittämiseen liittyviä muutoksia.

Opiskeluaikojen nopeuttamiseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opiskeluoikeutta koskevia säännöksiä tarkistetaan ja lisäksi rajoitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeutta.

Myös ammattikorkeakoululain kokonaisuudistus etenee ja tarkoitus on antaa lakiesitys, jossa säädettäisiin ammattikorkeakoulujen osakeyhtiömuodosta. Rahoitus siirrettäisiin kokonaisuudessaan valtion tehtäväksi.

Hallituksen on tarkoitus antaa myös mm. esitykset Suomen Akatemiaa koskevista lakimuutoksista, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, liikuntalain uudistuksesta ja tekijänoikeuslain muutoksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivujen vireillä-osuuteen on koottu tarkempi yhteenveto eduskunnalle annettavista lakiesityksistä ja niiden vastuuvalmistelijoista ministeriössä. Suunnitelma päivitetään eduskunnan kevät- ja syysistuntokaudella.

Vireillä -osuuteen on koottu tietoja myös muista ministeriössä valmistelussa olevista säädöshankkeista aiheittain. Hankkeiden tietoja päivitetään niiden edetessä. Hanke-esittelyistä löytyvät mm. yhteystiedot valmistelijoille sekä linkit hankkeeseen liittyviin asiakirjoihin.

Linkkejä ja lisätietoa:

Palaa sivun alkuun