Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Museoliiton selvitys: Museoilla tyytyväinen asiakaskunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 6.7.2012 11.30
Uutinen

Suomalaisten museoiden palveluihin ja tarjontaan ollaan erittäin tyytyväisiä. Tämä selviää Suomen museoliiton teettämästä tuoreesta selvityksestä.

Viime vuonna tehtyyn Museokävijät 2011 -selvitykseen osallistui yli 12 000 kävijää yli 130 eri museossa. Selvityksen piiriin kuului taide- ja erikoismuseoita sekä kulttuurihistoriallisia ja luonnontieteellisiä museoita.

Tutkimukseen osallistuneet museovieraat antoivat suomalaisten museoiden sisällöistä ja palveluista erittäin myönteistä palautetta. Museovierailuunsa olivat kokonaisuudessaan tai jokseenkin tyytyväisiä peräti 98 % museoiden asiakkaista. Yli 90 % kävijöistä vierailisi samassa museossa uudelleen ja olisi myös valmis suosittelemaan sitä tuttavilleen.

Museoiden näyttelyjä pidettiin kiinnostavina ja palveluun oltiin tyytyväisiä. Erityisen tyytyväisiä museovieraat olivat saamaansa tiedon määrään. Täydellinen museovierailu olisi vastaajien mielestä ollut, jos esineisiin saisi koskea ja elämystä rakennettaisiin vielä enemmän interaktiivisilla menetelmillä.


Museolta halutaan elämyksiä

Museokävijä 2011 -selvitys osoitti, että museokäyntiin kohdistuneet odotukset ovat muuttuneet. Museoilta odotetaan nykyisin elämyksiä, tietoa ja viihtymistä. Kymmenen vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan museovierailulta toivottiin ensisijaisesti  tiedonsaantia, viiihtyminen ja elämykset tulivat vasta sen jälkeen.

Museoiden asiakaskunnan keski-ikä on kymmenessä vuodessa noussut. Enemmistö museovieraista oli viime vuonna 46-65 -vuotiaita. Vuonna 2002 suurin osa museoiden kävijöistä edusti ikäluokkaa 25-44 -vuotiaat. Museokävijöistä oli viime vuonna naisia 62 % ja miehiä 38 %. Yli kolmannes kävijöistä oli Etelä-Suomesta ja lähes neljännes Länsi-Suomesta. Peräti 44 %:lla museovieraista oli korkeakoulututkinto. Kävijöistä 12 % oli ulkomaalaisia.

Suomessa tehdään museoihin vuosittain lähes 5 miljoonaa käyntiä. Yleisömäärissä museot ohittavatkin monet muut kulttuuritoimijat ja -tapahtumat reippaasti. Museoiden kokonaiskävijämäärä on kuitenkin pysynyt samalla tasolla reilut 10 vuotta. Samaan aikaan ilmaiskävijöiden osuus on noussut yli 50 %:iin.

Museokävijä 2011 -tutkimus osoittaa museoiden tekevän paljon asioita oikein, mutta haasteitakin riittää. Vuosia jatkunut ylistävä palaute tuotteesta ja asiakaspalvelusta ei näy kasvavina käyttäjämäärinä.

Suomen museoliitto on tehnyt vastaavat valtakunnalliset kävijätutkimukset aiemmin vuosina 1981, 1991 ja 2002. 

Museokävijä 2011 -selvitys

Suomen museoliitto

Palaa sivun alkuun