Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Muutoksia ministeriötä koskevaan asetukseen ja työjärjestykseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.2.2013 9.46
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriötä koskevan asetuksen ja ministeriön työjärjestyksen muutokset tulivat voimaan helmikuun alussa. Niitä muutettiin vastaamaan ministeriön nykyistä toimialaa ja sillä toimivia virastoja.

Asetukseen ja työjärjestykseen tehdyt muutokset liittyvät vuoden alusta voimaan tulleisiin lakeihin.

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät vuoden alussa sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön, joten lasten päivähoito lisättiin koulutuspolitiikan osaston toimialaan.

Niin ikään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvia virastoja, laitoksia, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskeva pykälä muutettiin vastaamaan vuoden vaihteessa voimaan tulleista muutoksia. Niiden myötä Taiteen keskustoimikunta muuttui Taiteen edistämiskeskus -nimiseksi virastoksi ja Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa jatkaa Cultura -säätiö.

Asetukseen ja työjärjestykseen tehtiin myös ministeriön rekrytointiprosessia koskevia muutoksia.

Linkkejä:

Palaa sivun alkuun