Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

En miljon euro till digitaliseringsprojekt som sysselsätter unga

Undervisnings- och kulturministeriet 17.2.2014 10.30
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat en miljon euro till projekt som gäller digitalisering av kulturarvet, och som sysselsätter unga. Inom projekten digitaliseras kulturarvsmaterial och blir tillgängligt med hjälp av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma databas Finna.

I den tredje tilläggsbudgeten för 2013 beviljades en miljon euro i tilläggsanslag för projekt som närmast sysselsätter unga och som gäller digitalisering av kulturarvsmaterial samt webbtillgänglighet.

Med hjälp av anslaget understöds 69 projekt. Det projektspecifika understödet varierar från 4000 euro till 41 000 euro. Av de understödda projekten är det gemensamma projektet ”Piipun juurella” störst. I projektet deltar museerna i Varkaus, Forssa museum och Visavuoren museosäätiö och meningen med projektet är att digitalisera tusentals fotografier, teckningar och föremål i anslutning till industrialiseringshistorien.

En betydande del av de understödda projekten följer TAKO:s riktlinjer om arbetsfördelningen mellan museerna. TAKO är en sammanslutning för professionella museer som koordinerar samarbete i form av dokumentations- och samlingsarbete vid museer.

Ytterligare information om projekt som fått finansiering (pdf)


Ytterligare information
kulturrådet Minna Karvonen, tfn 0295 3 30142

https://www.finna.fi/?lng=sv

Palaa sivun alkuun