Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ungdomsparlamentet samlas i riksdagen 23.3.

Undervisnings- och kulturministeriet 19.3.2012 11.00
Nyhet

Ungdomsparlamentet ordnas vart annat år i riksdagen. I år är det dags igen, närmare bestämt 23.3.2012. Under dagen bekantar sig de unga bl.a. med arbetet i utskotten. Dessutom ordnas ett plenum där ministrarna svarar på de ungas frågor.

Totalt 199 elevrepresentanter från över hundra högstadieskolor deltar i ungdomsparlamentet, som i år ordnas för åttonde gången.

I år får de unga för första gången bekanta sig med arbetet i utskotten, antingen i stora utskottet, finansutskottet, kommunikationsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet eller miljöutskottet. Ordföranden eller någon medlem i varje utskott berättar om arbetet i utskottet och om utskottets roll i riksdagsarbetet. I stora utskottet ordnas en frågestund där ministrarna svarar på de ungas spörsmål.

Dagen kulminerar i ungdomsparlamentets plenum där elevrepresentanterna ställer frågor till ministrarna. I år har eleverna fått rösta på olika frågor på nätet och påverka vilka av deras frågor som tas upp på plenumets dagordning.

Det går att följa med ungdomsparlamentets plenum i direktsändning på webben. På webben finns också närmare information om dagens program.

Ungdomsparlamentet är riksdagens och Klubbcentralens gemensamma projekt som har som mål att aktivera grundskoleelever i samhällsfrågor. Verksamheten förverkligas genom att man vart annat år ordnar parlamentsklubbar i grundskolorna, och vart annat år plenum i riksdagen. Undervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten via Klubbcentralen.

I skolornas parlamentsklubbar bekantar man sig genom aktuella ämnen med samhället, samt hur unga kan påverka och delta. Ungdomsparlamentet ger också lagstiftare en möjlighet att höra unga.

Palaa sivun alkuun