Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin miljoona euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.3.2014 15.31
Uutinen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt miljoona euroa nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Avustuksilla muun muassa edistetään nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tuetaan nuorten arjen rakentumista ja elämänhallintaa.

Avustusta sai 42 kunnan tai järjestön hanketta, joista 26 koski tieto- ja neuvontapalveluja ja loput verkkomedioita.

Tieto- ja neuvontapalvelujen osalta avustusta voidaan myöntää nk. aluekoordinointihankkeisiin sekä alueellisten ja paikallisten palveluiden käynnistämis- ja kehittämiskustannuksiin. Aluekoordinaatiotyöllä vahvistetaan tieto- ja neuvontatyön kehittämistä alueilla sekä edistetään paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluja tarjoaa 68 % Manner-Suomen kunnista. Avustettavista hankkeista kuusi koski tieto- ja neuvontapalvelujen käynnistämistä.

Verkkomedioilla tarkoitetaan erilaisia nuorisotyön palveluja, joita toteutetaan ensisijaisesti verkossa. Avustuksilla tuetaan verkkoa tai vuorovaikutteista mediaa hyödyntävää tai verkossa tapahtuvaa toimintaa.

Avustusten jaossa kiinnitettiin huomiota toimintojen ja palveluiden saatavuuteen, laatuun, pitkäjänteisyyteen ja vaikuttavuuteen sekä nuorten osallistumiseen hankkeiden kaikkiin vaiheisiin ja nuorten yhtäläisiin mahdollisuuksiin osallistua hankkeisiin.

Myönnetyt avustukset

Palaa sivun alkuun