Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

OKM mukana kehittämässä työelämää

Opetus- ja kulttuuriministeriö 21.8.2013 14.37
Uutinen

Verkko-osoitteeseen www.tyoelama2020.fi on koottu tietoa, työkaluja ja esimerkkejä, joiden avulla työpaikat voivat osallistua Suomen työelämän kehittämistalkoisiin. Juuri avautuneella sivustolla voi myös antaa ideoita aiheesta.

Sivusto perustuu Työelämä 2020 -hankkeeseen, jonka tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa seitsemässä vuodessa. Hanke kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen. Hankkeen taustalla on hallituksen yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja asiantuntijatahojen kanssa valmistelema työelämästrategia.

Työelämä 2020 -hanke haastaa mukaan kaikki työpaikat ja työelämän toimijat, sillä juuri ne saavat aikaan työelämän muutoksen. Jokaisella työpaikalla työn tekemisen tavat on sovittava ja tehtävä itse, yhteistyössä.

Yhteistyössä toteutettavaa hanketta vetää työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi siinä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, KT Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Akava, Suomen Yrittäjät, Kirkon työmarkkinalaitos, VATES-säätiö, Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja Tekes. Syksyn aikana toimijaverkosto laajentuu entisestään.

Toimia työelämän kehittämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii toimillaan vahvistamaan koulutuksen ja kulttuurin perustaa työelämän kehittämiseksi. Työikäisen väestön ammattitaidon kasvattaminen, nuorten työelämävalmiuksien takaaminen, kulttuurin ja luovien alojen kehittäminen sekä terveysliikunta lisäävät tuottavuutta ja työelämän laatua

  • Ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa lisätään ja tuetaan nuorten aikuisten hakeutumista koulutukseen. Nuorten aikuisten osaamisohjelmalla lisätään osaamista ja hyvinvointia työpaikoilla.
  • Parannetaan aikuisten mahdollisuuksia osallistua ammattitaitoa kasvattavaan koulutukseen ja tutkintojen suorittamiseen. Toisen asteen tutkintorakennetta kehitetään. Samoin kehitetään korkeakoulujen erikoistumiskoulutusta.
  • Ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä parannetaan. Koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tueksi tuotetaan työvälineitä ja menetelmiä.
  • Kulttuurin ja luovien alojen asemaa vahvistetaan osana työpaikkojen työhyvinvointistrategioita ja työterveyshuollon toimenpiteitä. Tuetaan luovan talouden kehittämisohjelmia ja -hankkeita, toimijoiden verkostoja, kumppanuuksia ja tiedontuotantoa sekä levitetään hyviä käytäntöjä.
  • Vahvistetaan liikunnan asemaa työpaikkojen työhyvinvointistrategioissa ja työterveyshuollon toimenpiteissä. Tuetaan alan kehittämisohjelmia ja tutkimusta sekä levitetään hankkeiden ja hyviä käytäntöjä.

www.tyoelama2020.fi
Palaa sivun alkuun