Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Opettajankoulutuksessa ei hyväksytä häirintää!

Opetus- ja kulttuuriministeriö
11.10.2018 11.58
Uutinen

Opettajankoulutusfoorumi on hyväksynyt kaikkien opettajankouluttajien yhteisen sitoumuksen seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen opettajankoulutuksessa. Yhteisillä toimintaperiaatteilla varmistetaan, että niin nykyisillä kuin tulevilla opettajilla on valmiudet ja työvälineet epäasiallisen käyttäytymisen tunnistamiseen sekä siihen puuttumiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti keväällä 2018 toimet seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi oppimisyhteisöissä. Opettajankoulutusfoorumille annettiin tehtäväksi pohtia, miten seksuaalisen häirinnän vähentämisen ja ehkäisemisen sisällöt otetaan huomioon opettajankoulutuksessa. Kaikilla opettajilla tulee olla valmiudet tunnistaa ja torjua seksuaalista häirintää.

Opettajankoulutusfoorumi käsitteli seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemistä Jyväskylässä 5.4. ja Helsingissä 11.9. järjestetyissä foorumin seminaareissa. Tilaisuuksiin osallistui lähes sata Opettajankoulutusfoorumin jäsentä, opettajankoulutuksen kehittäjää ja asiantuntijaa. Teemaa pohdittiin niin työpajoissa työskennellen kuin yhdessä keskustellen. Yhteisen valmistelun pohjalta Opettajankoulutusfoorumi linjasi seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän sekä muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen yhteiset periaatteet, joihin kaikki opettajankouluttajat sitoutuvat.

Sitoumuksen mukaan opettajankoulutuksessa toimintaa ohjaa viisi periaatetta: 1) Tunnemme lainsäädännön ja ohjeet 2) Tunnistamme häirinnän ja puutumme siihen heti 3) Osaamme toimia häirintätilanteissa 4) Annamme työvälineet tuleville opettajille ja varmistamme osaamisen ajantasaisuuden, ja 5) Varmistamme häirintävapaan opiskeluympäristön.

Erityisen tärkeää on varmistaa, että valmistuvilla sekä uransa alkuvaiheessa olevilla opettajilla on vuorovaikutusmallit, keinot ja tuki toimia koulun monimuotoisessa toimintaympäristössä.

– Jokaisella oppilaalla, opiskelijalla, opettajalla ja opettajakouluttajalla on oikeus opiskella ja tehdä työtään turvallisessa ja hyvinvointia tukevassa ympäristössä. Meillä kaikilla opettajankouluttajilla on tämän varmistamisessa tärkeä rooli. Sitoumus toimii yhteisenä huoneentauluna, ja muistuttaa meitä nollatoleranssista kaikkea häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä kohtaan. Omalla hyvällä esimerkillämme toimimme myös mallina tuleville opettajille, toteavat Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja, professori Jari Lavonen ja varapuheenjohtaja, johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen.

Opettajankoulutusfoorumin sitoumus seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen 

Lisätietoa Opettajankoulutusfoorumista 

Lisätiedot:
- Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtaja, professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto, puh. 02941 29635
- Opettajankoulutusfoorumin varapuheenjohtaja, johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK, puh. 040 587 8029
- projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 3 30134

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus kärkihankkeet
Sivun alkuun