Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Opetusministeri Andersson Unescon yleiskokouksessa: Ilmaisuvapauden kaventunut tila herättää huolia

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.11.2019 8.19
Uutinen

Opetusministeri Li Andersson johti Suomen valtuuskuntaa YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon yleiskokouksessa Pariisissa 13.-14. marraskuuta. Suomen pääpuheenvuorossa opetusministeri korosti ihmisoikeuksien, etenkin sananvapauden ja lehdistönvapauden merkitystä sekä Unescon asemaa monenkeskisen yhteistyön sekä kestävän kehityksen Agendan 2030:n toteuttajana. Opetusministeri osallistui myös Suomen, Intian ja Unescon yhdessä järjestämään viralliseen sivutapahtumaan koskien media- ja pelilukutaitoa.

Ministeri Li Andersson ilmaisi pitämässään Suomen pääpuheenvuorossa voimakkaan huolensa ilmaisuvapaiden kaventumisesta ympärimaailma. Ilmaisuvapauden edistäminen kuuluu Unescon ydinmandaattiin. Ministeri Andersson näki sen ainutlaatuisena Unescon tehtävänä ja esitti huolensa maailman nykytilanteesta.   

- Ilmaisuvapautta haastetaan monin paikoin, toimittajia murhataan ja taiteilijoita sekä tutkijoita pidätetään, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan tila kaventuu. Jos tilanteen annetaan jatkua näin pahana, yhteisten maailmanlaajuisten ongelmiemme ratkaiseminen vaikeutuu entisestään, ministeri Andersson sanoi.

Ministeri toi pääpuheenvuorossaan esiin Unescon merkityksen laaja-alaisena osaajana ja eri osapuolia koolle kutsuvana voimana nykyisessä kansainvälisessä maailmantilanteessa. Unescoa tarvitaan vastaamaan ajan haasteisiin, kuten ilmastokriisiin ja maailmanlaajuiseen oppimisen kriisiin.

Ministeri korosti, että tilanteessa, jossa järjestö on aloittamassa keskipitkän aikavälin strategisten tavoitteiden laatimisen kaudelle 2022-2029 ihmisoikeusperustaisuuden tulee olla lähtökohtana koko järjestön toiminnassa. Samalla Unescon strategian tulee vastata kaikella ohjelmatoiminnallaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toteuttamiseen.  

Yhtenä tärkeimpänä asianaan yleiskokous hyväksyy ohjelman ja budjetin kaudelle 2020–2021. Ministeri ilmaisi tarpeen Unescon riittäväksi resursoimiseksi, jotta järjestö on mahdollisimman toimintakykyinen.

Yleiskokouksen asialistalla on hyväksyttävänä muun muassa globaali lukutaitostrategia ja kestävää kehitystä edistävän koulutuksen puiteohjelma, päätöksen tekeminen avointa tiedettä ja tekoälyn etiikkaa koskevien kansainvälisten suositusten laatimisen aloittamisesta ja tarkastelussa kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin ja viennin ehkäisemisen tehostaminen.

Lisätietoja ja haastattelupyyntöjä:
- ministeri Anderssonin erityisavustaja Touko Sipiläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 3 30143

Lisätietoja Unescosta ja yleiskokouksesta:
- kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 30114, 040 768 1284
- erityisasiantuntija Piia Immonen-Seuguenot, Suomen pysyvä Unesco-edustusto, puh. +33-1-4568 3433, +33-6 25 58 69 49

https://en.unesco.org/generalconference/40  
https://www.facebook.com/unesco
https://twitter.com/unesco/, @FinlandUNESCO, @UNESCOFinland, #UNESCOGC, #IChoosePeace

Koulutus Kulttuuri Li Andersson Tiede
Palaa sivun alkuun