Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Oppilaitosten turvallisuutta koskevia aineistoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.10.2013 14.58
Uutinen

Opetushallitus ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä, kouluja ja oppilaitoksia turvallisuuteen ja kriiseihin liittyvissä kysymyksissä.

Opetussuunnitelman perusteissa koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista.

Opetushallitus on tuottanut seuraavia oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja turvallisuutta koskevia aineistoja:

Opetustoimen turvallisuusopas

Opas tarjoaa konkreettisia malleja mm. kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Äkilliset kriisit, uhka- ja vaaratilanteet

Oppilas- ja opiskelijahuollon oppaan äkillisiä kriisejä koskevassa luvussa käsitellään kriisitilanteiden ehkäisyä, kriisisuunnitelmaa ja psykososiaalista tukea äkillisissä kriiseissä.

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

Aineisto tukee koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä.

Korkeakoulut:

Korkeakoulujen turvallisuuskäsikirja (pdf)

Opas sisältää ohjeistoa ja toimintamallin korkeakouluille vakavien väkivaltatilanteiden varalle. Turvallisuuskäsikirja on ministeriön toimeksiannosta laatinut Laurea ammattikorkeakoulun SID Security Laboratory.

Palaa sivun alkuun