Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Päätökset ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan vähennyksistä keväällä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.2.2012 12.40
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt ammattikorkeakouluja ja niiden ylläpitäjiä esittämään näkemyksensä ministeriön ehdotukseen oman ammattikorkeakoulunsa koulutustarjonnan vähentämiseksi ja toimipisteverkon kokoamiseksi sekä ehdotukseen mahdollisista uusista ammattikorkeakoulukokonaisuuksista. Perusteluja pyydettiin 17.2. mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esitti oman näkemyksensä ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen etenemisestä sekä aloituspaikkavähennysten kohdentumisesta ammattikorkeakouluille 5.10.2011 antamassaan palautteessa.

Päätökset koulutustarjonnan vähentämiseksi ministeriö valmistelee saatujen esitysten ja valtioneuvoston linjausten pohjalta huhtikuun alkuun mennessä. Muutokset otetaan huomioon sovittaessa ammattikorkeakoulujen opiskelijamääristä vuosille 2013-2016.

Aloituspaikkavähennyksiä koskevassa esityksessään ministeriö on ottanut huomioon korkeakoulujen profiilit, painoalat sekä alueiden ikäluokkakehityksen ja kehittämistarpeet.

Vähennykset on suunnattu ennakoinnin tulosten mukaisesti erityisesti kulttuurialalle, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle sekä tekniikan ja liikenteen alalle. Pieniä lisäyksiä on tehty lähinnä sosiaali- ja terveysalalla.

Linkkejä:

  • Ammattikorkeakouluille annetut kirjalliset palautteet (5.10.2011) sisältävät ministeriön ehdotuksen koulutustarjonnan vähentämisestä ammattikorkeakouluittain
  • Koulutustarjonnan alakohtaiset määrälliset tavoitteet sisältyvät valtioneuvoston joulukuussa hyväksymään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan.
    Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016. Kehittämissuunnitelma (pdf)

Palaa sivun alkuun