Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raportti: Pohjoismaiden liikuntatiede laadukasta - lisää innovatiivisuutta tarvitaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö 6.2.2012 13.57
Uutinen

Liikuntatieteellisen tutkimuksen taso on Pohjoismaissa korkea, mutta laatu vaihtelee merkittävästi tutkimusyksiköiden, maiden ja tutkimusalojen välillä. Näin todetaan tuoreessa yhteispohjoismaisessa liikuntatieteen tieteenala-arvioinnissa, jonka loppuraportti julkistettiin 6. helmikuuta.

Eri mailla on liikuntatieteellisessä tutkimuksessa omat vahvuusalueensa. Julkaisumäärillä mitattuna yhteispohjoismaisesti vahvin tutkimusalue on lääke- ja terveystieteellinen tutkimus.

Arvioinnin mukaan pohjoismainen liikuntatieteellinen tutkimus ei nykyisin ole enää niin innovatiivista ja uraauurtavaa, kuin minä sitä on perinteisesti pidetty. Tutkimuksen vaikuttavuutta ei suoraan arvioitu, mutta sen katsottiin edistäneen erityisesti huippu-urheilun tukea.

Suomen vahvuuksia liikuntapedagogiikka ja -sosiologia

Arvionnin mukaan suomalaista tutkimusta on suunnattu terveystieteisiin, samalla kun huippu-urheilun tutkimusta on vähennetty. Suomalaisen tutkimuksen vahvuutena on perustieteiden ja soveltavien tieteiden välinen tiiviis yhteistyö.

Suomessa on tutkittu erityisen ansiokkaasti liikunnan vaikutuksia kroonisiin sairauksiin. Tälle alueelle on myös suunnattu tutkijakoulutusta. Lisäksi suomalaiset tutkimusyksiköt ovat tehneet ansiokasta työtä liikuntapedagogiikassa ja -sosiologiassa.

Pohjoismaiseen liikuntatieteen arviointiin osallistui kaikkiaan 97 liikuntatieteellistä tutkimusyksikköä, laitosta tai tutkimusryhmää korkeakouluista, sairaaloista ja tutkimuslaitoksista. Mukana olivat kaikki viisi Pohjoismaata. Tutkimusalat jaettiin kolmeen pääryhmään: perus- ja soveltavaan tutkimukseen, lääke- ja terveystieteisiin sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Kansainvälisen, seitsenjäsenisen arviointipaneelin puheenjohtajana toimi professori William Haskell Stanfordin yliopistosta. Käytännön toteutuksesta vastasi projektiryhmä, jonka puheenjohtajana toimi professori Mikael Fogelholm Suomesta. Arvioinnin rahoitti yhteispohjoismainen tutkimusrahoitusorganisaatio NordForsk. 


Sport Sciences in Nordic Countries -raportti on luettavissa Suomen Akatemian verkkosivuita.

Palaa sivun alkuun