Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Runsasta palautetta tekijänoikeuskirjeitä koskevista hyvistä käytännöistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.4.2019 11.12
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kerännyt palautetta tekijänoikeuskirjeitä koskevien hyvien käytäntöjen toimivuudesta Otakantaa.fi-palvelussa. Palautteen mukaan hyvät käytännöt ja erityisesti niiden valmistelu tekijänoikeuskirjetyöryhmässä on rauhoittanut tilannetta. Tekijänoikeuskirjeitä ei enää lähetetä massoittain yksittäisille kansalaisille. Yhteystietoja ei myöskään määrätä luovutettavaksi yhtä paljon kuin aiemmin.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle on toimitettu yhteenveto saadusta palautteesta. Palautteiden perusteella esitetään ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi tekijänoikeuskirjeiden osalta. Toimenpide-ehdotuksiin sisältyy muun muassa tehostettu tiedonjako hyvistä käytännöistä kirjevalvonnassa sekä arvio tarpeesta tiukentaa yhteystietojen käyttöaikaa- ja tapoja tekijänoikeusvalvontaa varten.

Palautteen perusteella hyvien käytäntöjen luominen on lisännyt tietoisuutta tekijänoikeusvalvonnan oikeudellisesta perustasta ja prosessista. Hyvin käytäntöjen soveltaminen on parantanut kirjeiden vastaanottajien oikeusturvaa ja tekijänoikeusvalvonta on vähentynyt. Myös markkinaoikeuden oikeuskäytäntö yhteystietojen luovuttamisessa on tiukentunut.

Tietoa tekijänoikeusvalvonnan hyvistä käytännöistä olisi kuitenkin levitettävä vielä nykyistäkin tehokkaammin muun muassa viranomaisten toiminnassa. Otakantaa-palvelun kautta tulleessa palautteessa on myös esitetty, että yhteystietojen käytölle tulisi asettaa tiukka aikaraja ja että valvontaa varten saadut yhteystiedot hävitetään käytön jälkeen.

- On tärkeää, että tekijänoikeusloukkauksen selvittämistä varten markkinaoikeuden määräyksellä saatuja yhteystietoja käytetään ripeästi asian selvittämiseen. Yhteystietojen käyttämiseen on syytä kiinnittää jatkossa vielä enemmän huomiota. Olisi kohtuullista, että ihmiset tietävät, miten heidän henkilötietojaan käytetään siviilioikeudellisessa tekijänoikeusvalvonnassa. Mahdollisten lainmuutostarpeiden arviointi ja toteutus jäävät kuitenkin seuraavalle hallitukselle, toteaa ministeri Sampo Terho.

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tekijänoikeuskirjetyöryhmä selvitti, miten tekijänoikeuksien valvontaan olisi mahdollista kehittää alan hyviä käytäntöjä, joilla turvataan tekijänoikeuskirjeiden vastaanottajien asema. Työryhmä julkaisi "Tekijänoikeuskirjeiden hyvät käytännöt"-mietinnön, jossa se linjasi 15 hyvää käytäntöä, joilla ministeriö vahvistaa tekijänoikeuskirjeen saajan oikeusturvaa.

Tekijänoikeuskirjetyöryhmän asettamisen taustalla oli runsas kielteinen palaute liittyen kirjeiden vastaanottajien oikeusturvan toteutumiseen. Ministeriö oli saanut runsaasti kielteistä palautetta ja kysymyksiä kirjeisiin liittyen niin kansalaisilta kuin viranomaisilta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 0295 330 331

Muualla verkossa

Tekijänoikeus
Palaa sivun alkuun