Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sportti työllisti nuoria, tyytyväisiä myös työnantajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö 10.2.2012 13.57
Uutinen

Vuosina 2010-2011 toteutettu Sportti työllistää -hanke on rohkaiseva esimerkki uudenlaisesta tavasta pureutua nuorisotyöttömyyteen. Hankkeen avulla voitiin tarjota työpaikka sadoille nuorille liikunta-alan organisaatioissa eri puolilla Suomea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti hanketta 7,5 miljoonalla eurolla veikkausvoittovaroista. Työllistämishankkeen koordinoinnista vastasivat Suomen Liikunta ja Urheilu SLU, Nuori Suomi ja Urheiluopistojen Yhdistys.

Tuen avulla liikunta-alan toimijat työllistivät puolitoista vuotta kestäneen hankkeen aikana kaikkiaan 830 nuorta. Työsuhteiden keskimääräinen pituus oli vajaa puoli vuotta. Työnantajia oli mukana pitkälti yli 400.

Sportti työllistää -hankkeen kohderyhmänä olivat 16-29 -vuotiaat, ja palkattujen keski-ikä oli 23 vuotta. Työllistetyistä nuorista osalla oli liikunta-alan koulutus.

Tie työelämään tasoittui

Mukana olleille työnantajille ja nuorille suunnatun kyselyn perusteella hanke oli onnistunut ja sitä pidettiin myös erittäin tarpeellisena. Useille nuorille hankkeen avulla työllistyminen tasoitti tietä työelämään siirtymisessä.

Vahva todiste hankkeen onnistumisesta oli se, monet nuorista saivat jatkaa työpaikassa aiottua pidempään. Vaikka tuen pääasiallinen tarkoitus oli nopealla aikataululla luoda määrä-aikaisia työsuhteita, peräti 40 % työllistetyistä nuorista sai myös jatkoa työsuhteelleen. Päätoimisesti työssään sai jatkaa yli neljännes työllistetyistä.

Sportti työllistää -hankkeen tuen avulla työpaikkoja tarjosivat hyvin erilaiset ja erikokoiset organisaatiot. Työantajat kiittivät hankkeen hallinnollista keveyttä, tuen saaminen ja työpaikan tarjoaminen sen avulla koettiin helpoksi. Työnantajat olivat tyytyväisiä myös saamaansa, hanketta koskevaan neuvontaan.

Hankkeen haasteet koskivat lähinnä tiedottamista ja viestintää. Nuoret toivoivat hanketta koskevaa inofpakettia ja tarkempia tietoja mm. palkkausehdoistaan.

Hanke osoitti liikunta-alan yritysten tavoittamisen vaikeuden. Tuesta informointi ilman kattavia tiedotuskanavia oli ongelmallista. Muiden työnantajaryhmien, esimerkiksi seurojen tavoittaminen kävi helposti luonnollisten tiedotuskanavien kautta.

Sportti työllistää -hankkeen raportti on kokonaisuudessaan luettavissa SLU:n sivuilla.

Palaa sivun alkuun