Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Strategisen tutkimuksen neuvoston perustamista tukeva ohjausryhmä aloittaa

Undervisnings- och kulturministeriet 28.10.2013 14.55
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on asetettu laajapohjainen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea opetus- ja kulttuuriministeriön säädösvalmistelua strategisen tutkimuksen neuvoston perustamiseksi.

Virkamiesvalmistelu strategisen tutkimuksen neuvoston perustamiseksi tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Virkamiesvalmisteluun sisältyy kuulemistilaisuuden järjestäminen ja valmistelussa voidaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita ja hankkia tarvittavia selvityksiä ja lausuntoja.


Valtioneuvoston 5.9.2013 periaatepäätös tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi (ns. Tula-VNp) sisältää strategisen tutkimuksen neuvoston perustamisen Suomen Akatemian yhteyteen vuonna 2015. Periaatepäätöksen mukaisesti se tulee rahoittamaan ongelmakeskeistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.


Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja varapuheenjohtajana valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen. Ohjausryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Erja Heikkinen ja opetusneuvos Mirja Vihma opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kansliasta.


Lisätietoja:
- johtaja Riitta Maijala, 0295 3 30388
- opetusneuvos Mirja Vihma, 0295 3 30326

Sivun alkuun