Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomen Akatemian tehtäviä ehdotetaan laajennettavaksi lakimuutoksella

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.1.2014 13.21
Uutinen

Suomen Akatemiaa koskevaa lakia muutetaan. Akatemian yhteyteen perustetaan strategisen tutkimuksen neuvosto sekä tutkimusinfrastruktuurikomitea. Myös Akatemian hallituksen kokoonpanoon tulee muutoksia. Muutokset ovat osa valtion tutkimuslaitosten ja -rahoituksen kokonaisuudistusta. Hallituksen esitystä koskeva luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 17.1.

Akatemian yhteyteen perustetaan uutena toimintamuotona strategisen tutkimuksen neuvosto. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan se päättää valtioneuvoston teema-alueita ja painopisteitä koskevaan päätökseen perustuen kansallisesti keskeisten strategisten tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Valtioneuvosto päätti neuvoston perustamisesta periaatepäätöksellä 5.9.2013.

Samalla Akatemialakiin kirjataan tutkimusinfrastruktuurikomitean toiminta osana Akatemiaa. Komitean tehtävänä on seurata ja kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa, päättää hankkeiden valinnasta sekä vastata hankkeiden seurannasta. Komitea korvaa nykyisen Suomen Akatemian asettaman kansallisen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän.

Akatemian hallituksen kokoonpano muuttuu luonnoksen mukaan siten, että valtioneuvoston nimittäminä hallituksessa olisi puheenjohtajan lisäksi vastaisuudessa vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat eivät olisi jatkossa hallituksen jäseniä, mutta heillä olisi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Strategisen tutkimuksen neuvoston ja tutkimusinfrastruktuurikomitean puheenjohtajilla olisi hallituksessa samankaltainen asema.

Tieteen akateemikon arvonimi voisi vastaisuudessa olla enintään kuudellatoista henkilöllä nykyisen kahdentoista sijaan.

Akatemialain muuttamista koskeva hallituksen esitysluonnos

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2014.

Lisätietoja:
- johtaja Riitta Maijala (OKM), puh. 0295 3 30388
- lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi (OKM), puh. 0295 3 30234

***

Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistamisesta lisätietoa OKM:n blogissa: http://tutkimuslaitosuudistus.wordpress.com/

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi (5.9.2013)

Palaa sivun alkuun