Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 19.3.2014 9.54
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2014-2015. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä. Neuvottelukunta toimii ministeriön ja tekijänoikeusalan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Jarmo Lindén.

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on toimia ministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa, keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, järjestelmän ja -lainsäädännön kehittämisestä, seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta, edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa sekä toimia tiedon levityksen kanavana tekijänoikeuskentälle.

Laajempaa tekijänoikeuspoliittista keskustelua ja yhteydenpitoa varten ministeriö järjestää vuosittain kansallisen tekijänoikeusfoorumin.

Neuvottelukunnan asettamispäätös valtioneuvoston hankerekisterissä:
http://www.hare.vn.fi >  Perushaku > Hankenumero OKM037:00/2014

Palaa sivun alkuun