Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tekijänoikeuspolitiikka 2012 -muistio avaa keskustelun tekijänoikeuspolitiikan linjauksista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.6.2012 15.07
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut keskustelumuistion ”Tekijänoikeuspolitiikka 2012”, joka toimii agendana keskustelulle ja näkökohtien esittämiselle tulevasta tekijänoikeuspolitiikasta. Muistio on valmisteltu kulttuuriyksikön tekijänoikeuspolitiikan ryhmässä.

Muistion pohjalta on mahdollisuus ottaa kantaa siihen, tulisiko

  • jokin muistiossa mainittu asia ottaa esille tekijänoikeuspolitiikassa ja miten
  • jostakin asiasta esittää tekijänoikeuspoliittisia linjauksia
  • jonkin asian osalta linjata tekijänoikeuspolitiikassa erityisiä toimenpiteitä, kuten lainsäädännön muutoksia
  • jonkin muistiossa mainitsemattoman asian sisältyä tekijänoikeuspolitiikkaan.

Muistio antaa kaikille mahdollisuuden esittää ja perustella omat näkökohtansa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää esittämään asiaa koskevia lausuntoja, kommentteja ja näkökohtia 31.8.2012 mennessä sähköpostilla [email protected] Saadut palautteet julkaistaan sellaisenaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

 Keskustelumuistiosta saadun palautteen pohjalta ministeriössä valmistellaan luonnos tekijänoikeuspolitiikan tulevista linjauksista ja toimenpiteistä. Luonnoksesta käytävän lausuntokierroksen jälkeen viimeistellään ja julkistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuspoliittiset linjaukset. Politiikkalinjauksia käsitellään tekijänoikeusfoorumissa syksyllä.

Tekijänoikeuspolitiikka 2012; Keskustelumuistio (pdf)

Tekijänoikeuspolitiikan linjausten valmistelu & palautteet 

Tekijänoikeuspolitiikan linjaukset: Lausuntokierroksen painotukset ja jatkotyö (pdf, liittyy tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokoukseen 12.10.2012)

Palaa sivun alkuun