Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tieto on oikeus! -kampanja käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.4.2012 10.26
Uutinen

Tieto on oikeus! -kampanja muistuttaa nuoria ja päättäjiä nuorten oikeudesta esittää kysymyksiä ja saada tietoa. Kampanja käynnistyy Suomessa 17.4. jolloin vietetään eurooppalaista nuorisotiedotuspäivää.

Kampanjaan osallistuvat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut eri puolilla Suomea. Lähtökohtana ovat paikalliset nuorten tiedon tarpeet. Tietoa on tarjolla 160 nuorten tieto- ja neuvontapisteessä sekä 37 verkkoperustaisessa nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa.

Kampanjan Facebook-sivulla nuoret voivat osallistua kampanjaan ja seurata siihen liittyviä tapahtumia. Nuoret voivat jakaa ajatuksiaan tiedon saatavuudesta ja tehdä ehdotuksia siitä, missä ja miten tietoa tulisi olla tarjolla.

Yhteiseurooppalainen tapahtumapäivä ja valokuvakilpailu

Osana kampanjaa toteutetaan yhteiseurooppalainen tapahtumapäivä, jota vietetään 16. toukokuuta. Tapahtumapäivänä otetaan mm. valokuvia, joissa nuoret muodostavat kysymysmerkin. Kuvista kootaan myöhempää käyttöä varten näyttely.

Yhteiseurooppalaisena tapahtumapäivänä käynnistyy myös 13-30-vuotiaille nuorille suunnattu valokuvakilpailu, jonka aiheena on Nuoret kysyvät. Kilpailuun voi osallistua lataamalla valokuvan tapahtuman eurooppalaiselle Facebook-sivulle. Valokuvakilpailu jatkuu elokuun loppuun.

Nuorten oikeus tietoon tunnustetaan laajalti

Nuorten oikeus tietoon on tunnustettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, nuorisotiedotusta koskevissa eurooppalaisissa suosituksissa sekä Euroopan komission valkoisessa kirjassa Nuorisopolitiikan uudet tuulet.

Suomessa nuorten tieto- ja neuvontatyötä ohjaavat nuorisolaki, lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, Euroopan neuvoston suositus nuorisotiedotuksesta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn työmuodon eurooppalaiset periaatteet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinoinnin erityistehtävänä Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskukselle. Ministeriön periaatepäätöksellä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti nimettiin yhdeksi valtakunnallisen nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteen toimijaksi vuonna 2010.

Suomessa Tieto on oikeus! -kampanjan toteutuksesta vastaa tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Kampanjan toteuttaa Euroopan neuvosto yhteistyössä nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn sekä sen jäsenjärjestöjen kanssa.

Linkkejä:

Palaa sivun alkuun