Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Toimintaohjelmasta askelmerkkejä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toteutukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.1.2013 14.59
Uutinen

Tuoreeseen tutkimus- ja innovaatiopoliittiseen toimintaohjelmaan on kirjattu kehittämistoimia ja täsmennyksiä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan linjausten toimeenpanon vauhdittamiseksi. Ehdotukset liittyvät mm. kansainvälistymisen vahvistamiseen, aineettomien investointien hyödyntämiseen ja kokeilevuuteen kannustamiseen.

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa on nykyisellä hallituskaudella painotettu toimia, joilla parannetaan suomalaisen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Hallituksen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan linjausten konkretisoimiseksi ja vauhdittamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat laatineet tutkimus- ja innovaatiopoliittisen toimintaohjelman. Ohjelmaan on kirjattu keskeiset kehittämistoimet ja tarpeelliset täsmennykset hallituskauden jälkipuoliskolle.

Ohjelman ehdotukset liittyvät muun muassa kansainvälistymisen vahvistamiseen ja Suomen houkuttelevuuden lisäämiseen, laadukkaampaan ja joustavampaan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmään, toiminnan laaja-alaistamiseen ja kokeilevuuden lisäämiseen sekä aineettomien investointien hyödyntämiseen.

Toimintaohjelma käsiteltiin tutkimus- ja innovaationeuvostossa joulukuussa 2012. Ministeriöt päättävät jatkotoimista ja ohjelman toimeenpanosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kevään aikana.

Linkkejä

  • Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma (pdf)

Palaa sivun alkuun