Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Tuore selvitys yliopistojen toiminnasta ja vaikuttavuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 21.3.2013 12.31
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu Yliopistojen tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuonna 2011 on saatavilla ministeriön verkkosivuilta. Raportti antaa tiiviin yleiskuvan suomalaisten yliopistojen tieteellisen, taiteellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan laajuudesta.

Raportin aineistona ovat opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta keräämät tiedot. Vuosina 1994–2009 tiedonkeruu koski vain julkaisujen lukumääriä. Vuonna 2010 tiedonkeruu laajennettiin kattamaan myös taiteellinen toiminta, patentit ja keksintöilmoitukset sekä audiovisuaaliset ja tieto- ja viestintätekniset aineistot. Julkaisuista ruvettiin keräämään metatiedot eli tiedot julkaisun nimestä, tekijöistä, tekijöiden yliopistosta, lehdestä, julkaisupaikasta jne.

Raportti jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan tiiviisti yliopistojen julkaisutoiminnan kehitystä vuosina 1994–2011. Toisessa osassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2011 julkaisutietoja. Niistä esitetään paitsi tavanomaisimmat jakaumatiedot kuten julkaisut julkaisutyypeittäin, tieteenaloittain ja yliopistoittain, myös tiedepolitiikan eräiden painopisteiden mukaisina. Niihin kuuluvat julkaisujen jakauma kansainvälisiin ja kotimaisiin, kansainväliset yhteisjulkaisut sekä julkaisujen laatu yliopistoittain. Kolmannessa osassa kuvataan yliopistojen taiteellista ja yhteiskunnallista toimintaa siltä osin kuin se ei sisälly julkaisuihin. Julkaisuista yhteiskunnallista vaikuttavuutta osoittavat ammatti- ja yleistajuiset julkaisut.

Yliopistojen tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuonna 2011 (pdf)

Palaa sivun alkuun