Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tutkimus selvittää opistojen esteettömyyttä

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.5.2013 11.08
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu, joka tutkii kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyyttä, on julkaistu. Tutkimuksessa tarkastellaan esteettömyyttä erityisesti vammaisten ja erilaisten oppijoiden kannalta.

Tutkimuksen lähtökohtana on ollut YK:n vuonna 2006 hyväksymä vammaisten ihmisoikeussopimus, johon Suomikin on sitoutunut. Se velvoittaa viranomaisia ja koulutuksen järjestäjiä huolehtimaan siitä, että vammaisille tarjotaan samat mahdollisuudet koulutukseen osallistumiseen, kuin muille kansalaisille.

Tutkimus osoitti, että useimmissa opistoissa oli selviä puutteita erityisesti vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta. Reilusti yli puolessa tarkastelluista esteettömyystekijöistä puutteita oli yli sadassa opistossa. Joka toisessa opistossa vain noin puolet sisätiloista soveltui apuvälineen kuten pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjille. Induktiosilmukan käyttömahdollisuus oli alle kolmasosassa opistoista.

Opistokyselyn vastaajat arvioivat opetuksen esteettömyyttä hyvin myönteisessä hengessä ja opistojen vastaukset viittaavat siihen, että henkilökunnan halukkuus ottaa vammaisuudesta ja oppimisvaikeuksista aiheutuvia tarpeita huomioon oli hyvä.
Yleisesti ottaen kansanopistot ovat tutkimuksen mukaan esteettömämpiä kuin kansalaisopistot. Raportissa esitetään myös suosituksia vapaan sivistystyön esteettömyyden kehittämiseksi.

  • Sivistystä vapaasti kaikille? Tutkimus kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä

Palaa sivun alkuun