Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Työryhmä esittää kolmea vaihtoehtoa Varastokirjastolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö
23.1.2013 10.00
Uutinen

Varastokirjaston yhdistämistä Kansalliskirjastoon selvittänyt työryhmä esittää kolmea eri vaihtoehtoa sekä toimeksiantonsa että Helsingin yliopiston, Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston näkemysten pohjalta.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää yhdistymisen edellytykset. Tämän lisäksi työryhmä kartoitti Helsingin yliopiston, Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston näkemykset asiasta sekä arvioi mahdollisia kustannuksia. Työryhmän esittämät vaihtoehdot ovat:
1. Varastokirjasto yhdistetään Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon, sijaintipaikkana Kuopio
2. Varastokirjasto yhdistetään Kansalliskirjaston Mikkelissä olevaan toimintaan
3. Varastokirjasto jatkaa toimintaansa Kuopiossa opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona eikä yhdistämistä Kansalliskirjastoon tapahdu.

Työryhmä mielestä lainsäädännölliset, hallinnolliset ja kokoelmiin liittyvät näkökohdat eivät muodosta estettä yhdistymiselle. Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto asettavat kuitenkin yhdistymisen ehdoksi Varastokirjaston toiminnan siirtämisen Mikkeliin tavoitteena alueen arkistokeskusta vahvistava ja digitaalista palvelukeskusta rakentava kokonaisuus. Työryhmän selvityksen mukaan Varastokirjaston siirto Mikkeliin aiheuttaisi kuitenkin lisäkustannuksia. Yhdistyminen voisi Helsingin yliopiston kannan mukaan toteutua vasta siinä vaiheessa kun toimintojen siirto Mikkeliin käynnistyisi.

Työryhmän mukaan Varastokirjaston liittäminen osaksi Kansalliskirjastoa vuonna 2014 olisi toteutettavissa siinä tapauksessa, että Varastokirjaston toiminta jatkuisi nykyisissä tiloissa Kuopiossa. Tämä vaihtoehto on kuitenkin poissuljettu Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston asettamien ehtojen johdosta.

Selvitys Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon

Sivun alkuun