Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Arbetsgrupp föreslår tre alternativ för Depåbiblioteket

Undervisnings- och kulturministeriet
23.1.2013 10.00
Nyhet

En arbetsgrupp som utrett en sammanslagning av Depåbiblioteket och Nationalbiblioteket föreslår tre alternativ utgående från sitt eget uppdrag, men också med beaktande av Helsingfors universitets, Nationalbibliotekets och Depåbibliotekets syn på förutsättningarna för en sammanslagning.

Arbetsgruppen fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning. Arbetsgruppen kartlade också Helsingfors universitets, Nationalbibliotekets och Depåbibliotekets syn på förutsättningarna för en sammanslagning samt eventuella kostnader. Arbetsgruppens framlägger tre följande alternativ:

  1. Depåbiblioteket sammanslås med Nationalbiblioteket som verkar i anslutning till Helsingfors universitet, och förläggs till Kuopio;
  2. Depåbiblioteket sammanslås med Nationalbibliotekets verksamhet i S:t Michel;
  3. Depåbiblioteket fortsätter verksamheten i Kuopio i egenskap av ämbetsverk underställt undervisning- och kulturministeriet, och sammanslås inte med Nationalbiblioteket.

Enligt arbetsgruppen utgör lagstiftning, administrativa aspekter och frågor som gäller bibliotekens samlingar inte något hinder för en sammanslagning. Helsingfors universitets och Nationalbibliotekets villkor för en sammanslagning är emellertid att Depåbiblioteket flyttar till S:t Michel, i syfte att den regionala arkivcentralen och den digitala servicetjänsten där stärks och byggs upp till en helhet. Enligt arbetsgruppen skulle en flytt av Depåbiblioteket föranleda extra kostnader. Enligt Helsingfors universitet är en sammanslagning aktuell först då Depåbiblioteket börjar överföra funktioner till S:t Michel.
Enligt arbetsgruppen vore det möjligt att införliva Depåbiblioteket med Nationalbiblioteket år 2014, ifall Depåbiblioteket fortsatte verksamheten i de nuvarande utrymmena i Kuopio. Detta alternativ är dock uteslutet, på grund av Helsingfors universitets och Nationalbibliotekets villkor.

Utredning av en sammanslagning av Depåbiblioteket med Nationalbiblioteket

Sivun alkuun