Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Työryhmältä ehdotuksia muinaisjäännösten hoidon ja hallinnoinnin järjestämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.5.2019 12.26
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää, että kiinteiden muinaisjäännösten kunto selvitetään ja niiden hoito ja hallinnointi ratkaistaan pitkäjänteisesti. Selvitys koskisi Museoviraston aiemmin hoitamien kohteiden tämän hetkistä kuntoa ja pikaista korjaamista vaativia turvallisuuspuutteita.

Työryhmän mukaan kiireellisiä korjauksia tarvittaisiin Nellimin uittoränniin (Inari), Haapakosken masuunin muurin (Pieksämäki), Salahmin ruukkialueella (Vieremä) sekä Grabbackan kartanolinnassa (Karjaa).

Kuntotutkimuksilla tulisi selvittää, mitä korjaus- ja hoitotoimia tarvitaan kymmenen vuoden sisällä. Kuntotutkimukset tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisen tahon kanssa.

Työryhmän strategisiksi luokittelemille kohteille ehdotetaan laadittavaksi käyttö- ja hoitosuunnitelma kuntotutkimuksen jälkeen. Ei-strategisten kohteiden osalta työryhmä esittää, että kohteiden siirtomahdollisuudet valtiolta muille tahoille selvitetään. Mikäli vastuuta kohteen hoidosta ei voida siirtää, tulee turvallisuusriskeiksi muodostuvat rakenteet poistaa seuraavan neljän vuoden sisällä.

Kiinteiden muinaisjäännösten hallinnasta ja hoidosta tulisi laatia myös kokonaisselvitys, joka kattaisi sekä valtion hallinnassa olevat, että muut valtion kannalta merkittävät muinaisjäännökset. Työryhmä esittää, että toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa Museovirasto ja sille osoitetaan tarkoitukseen rahaa valtion talousarvioissa.

Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat muun muassa röykkiöt, kalmistot, kalliomaalaukset, käräjäpaikat, asuin- ja työpaikat, linnat ja muut rauniot, muistomerkit, huomattavien kulkuteiden jäännökset sekä kiinteät luonnonesineet. Kiinteitä muinaisjäännöksiä on Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin perusteella noin 32 000 kappaletta, joista noin 7 000 sijaitsee valtion mailla ja vesillä. 

Lisätietoja:
kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 081
kiinteistöpäällikkö Erno Nolvi, Museovirasto, p. 0295 33 6196

Palaa sivun alkuun