Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uusi ammattikorkeakoululaki lausuntokierroksella

Opetus- ja kulttuuriministeriö 21.10.2013 12.05
Uutinen

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä lakiluonnoksesta kerätään parhaillaan lausuntoja. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi ammattikorkeakoululainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi ammattikorkeakoululaki, joka korvaisi vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain.

Esityksellä muodostettaisiin ammattikorkeakouluista osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä ja säädettäisiin eräistä ammattikorkeakoulun toimielimistä, niiden kokoonpanosta ja valinnasta sekä tehtävistä osakeyhtiölakia täydentäen.

Uudessa ammattikorkeakoululaissa säädettäisiin myös ammattikorkeakoulujen rahoituksesta, joka nykyisin on osa valtionosuusjärjestelmää. Valtioneuvosto päättäisi edelleen ammattikorkeakoulutoimintaan myönnettävistä toimiluvista.

Esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenyyden muuttamista pakolliseksi kaikille ammattikorkeakoulussa tutkintoa opiskeleville opiskelijoille. Samalla mahdollistettaisiin opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen liittyvä terveydenhoitomaksun kerääminen vastaavaan tapaan kuin on tehty yliopisto-opiskelijoiden osalta.

Yliopistolakiin tehtäisiin lähinnä teknisluonteinen korjaus.

Uusi laki voimaan 2015

Vuosille 2011-2014 ajoittuva ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön tehdään muutoksia, joilla vauhditetaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Toinen vaihe toteutetaan samassa aikataulussa kuin valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus, jossa myös ammattikorkeakoulujen rahoituskysymys otetaan huomioon.

Ammattikorkeakoulujen nykyisten toimilupien voimassaolo päättyy ensi vuoden vaihteessa. Samasta ajankohdasta lukien valtioneuvosto tulee myöntämään uudet toimiluvat lakimuutokseen sisältyvien uudistettujen myöntämisperusteiden mukaisesti.

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen käsittely sivistyspoliittisessa ministeriryhmässä ajoittuu syksyyn 2013. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa helmikuussa 2014. Uudistuksen toisen vaiheen lainsäädäntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa.

Asiakirjat:

Lausuntoja lakiluonnoksesta on pyydetty 22.11.2013 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)minedu.fi.

  • lausuntopyyntö ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta (pdf) OKM/34/010/2013
  • luonnos hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta (pdf)

Palaa sivun alkuun