Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uusi tekijänoikeussopimus näkövammaisten hyväksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 27.6.2013 16.02
Uutinen

WIPOn diplomaattisessa konferenssissa Marrakeshissa hyväksyttiin tällä viikolla uusi kansainvälinen yleissopimus julkaistujen aineistojen saattamiseksi näkövammaisten ja lukemisesteisten henkilöiden saataville. Sopimusasiakirjat allekirjoitettiin perjantaina 28.6. Diplomaattisessa konferenssissa Marokossa olivat edustettuina lähes 160 valtion hallitukset.

Sopimuksella edistetään tekstin ja siihen liittyvän kuvituksen muodossa olevien aineistojen saattamista näkövammaisten ja lukemisesteisten henkilöiden käytettäväksi sopivaan muotoon.

Sopimuksessa olevien määritelmien mukaisesti lukemisesteisinä henkilöinä pidetään myös henkilöitä, jotka eivät esimerkiksi jonkin fyysisen vamman vuoksi käyttää kirjoja tai muita aineistoja tavanomaisella tavalla.

Sopimuksella lisätään tekijänoikeusjärjestelmän joustavuutta. Sopimus sisältää siihen liittyville valtioille velvoitteen säätää tekijänoikeuteen tarpeelliset rajoitukset, joilla rajoitetaan tekijöiden ja kustantajien oikeuksia.

Vammaisten käyttöön soveltuvia kappaleita saadaan tehdä ja levittää ilman oikeuksien haltijoin lupia sekä fyysisinä kopioina että sähköisessä muodossa verkon välityksellä.

Uudella sopimuksella mahdollistetaan myös rajat ylittävä aineistojen levittäminen. Tätä tarkoitusta varten sopimuksen osapuolet nimeävät luotettavat organisaatiot ("authorised entities"), joiden välityksellä aineistojen saattaminen edunsaajien käyttöön pääasiassa tapahtuisi.

Sopimus sisältää siinä mahdollistettavalle toiminnalle melko tarkkoja ehtoja. Sopimusvaltiot voivat muun muassa asettaa aineistojen valmistamien ja levittämisen ehdoksi sen, onko kyseessä oleva aineisto jo markkinoilla saatavilla kohtuullisin ehdoin.

Se, maksettaisiinko tekijöille ja mahdollisille muille oikeuksien haltijoille sopimuksessa tarkoitetusta käytöstä korvauksia, jätettiin sopimusvaltioiden itse määrättäväksi.

Sopimus osoittaa, että monenkeskisten kansainvälisten sopimusten tekeminen on edelleen mahdollista myös digitaalisen murroksen aiheuttamassa monimutkaisessa tilanteessa. Sopimuksen käytännön vaikutukset tulevat pitkälle riippumaan sopimuksen saamasta huomiosta ja siitä, ovat sopimusvaltiot tulevaisuudessa valmiita rahoittamaan näkövammaisille ja lukemisesteisille henkilöille tarkoitettuja palveluja nykyistä enemmän.

Diplomaattisessa konferenssissa myös kustantajien kansainvälisten järjestöjen edustajat kertoivat kirjojen kustantajien tehostavan tulevaisuudessa näkövammaisille ja lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamista.

Sopimuksen kasvoiksi on muodostunut näkövammainen taiteilija Stevie Wonder, joka pari vuotta sitten esitti WIPOssa voimakkaan vetoomuksen tämän sopimuksen tekemisestä. Hän konsertoi konferenssivieraille perjantaina.

Suomea konferenssissa edustivat johtaja Jukka Liedes ja hallitussihteeri Anna Vuopala opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Palaa sivun alkuun