Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valmistelussa lakimuutoksia seurakuntien rahankeräyksiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö 26.2.2013 14.20
Uutinen

Sisäasianministeriössä valmistellaan muutoksia rahankeräyslakiin. Toteutuessaan lakimuutos antaisi mm. Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja Suomen ortodoksiselle kirkolle oikeuden toimeenpanna rahankeräyksiä.

Lakimuutoksen tavoitteena on selkeyttää vaatimuksia toiminnan yleishyödyllisyydestä, jota rahankeräysoikeus edellyttää sekä joustavoittaa lupaharkintaa.

Nykysäännöksen mukaan esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko eivät voi toimeenpanna rahankeräyksiä, koska niillä on lakiin perustuva oikeus kerätä veroja. Kolehtiin ei lain mukaan tarvita rahankeräyslupaa.

Rahankeräyslain mukaan rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa rekisteröidylle yleishyödylliselle yhteisölle tai säätiölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus. Luvan myöntämisen edellytyksenä on se, että rahankeräyksellä hankitut varat käytetään yleishyödylliseen toimintaan.

Lakia muuttamalla mm. seurakunnat voisivat saada oikeuden esimerkiksi diakoniatyöhön kohdistuviin rahankeräyksiin.

Rahankeräyslain uudistamishankkeesta kysely otakantaa.fi-palvelussa

Hallituksen esitys rahankeräyslain uudistamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013.

Valmistelun tueksi sisäministeriö on käynnistänyt otakantaa.fi-palvelussa kyselyn rahankeräyslain uudistamisesta. Kyselyyn voi osallistua verkossa 29.3.2013 saakka. Kysely on jatkoa alkuvuodesta järjestetylle kuulemis- ja keskustelutilaisuudelle.

Rahankeräyslain tarkoituksena on mahdollistaa yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjestettävät rahankeräykset ja estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä. Rahankeräyslupia myöntävät paikalliset poliisilaitokset ja Poliisihallitus.

Linkkejä ja lisätietoa

Palaa sivun alkuun