Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtio rahoittaa t&k-toimintaa kahdella miljardilla eurolla

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.2.2013 14.05
Uutinen

Tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen (t&k) varataan valtion tämän vuoden budjetissa kaksi miljardia euroa, mikä on noin 3,8 prosenttia valtion menoista. Tilastokeskuksen lukujen perusteella T&k toimintaan käytetään 53 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Valtion vuoden 2013 talousarvio sisältää tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahoja ja myöntämisvaltuuksia yhteensä 2 002 miljoonaa euroa.

Nimellisesti rahoitus vähenee vajaa kolme ja reaalisesti runsaat viisi prosenttia. Samalla t&k-toimintaan osoitetun rahoituksen osuus valtion kokonaismenoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia putoaa alle neljään prosenttiin ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen.

Julkisen t&k-rahoituksen bruttokansantuoteosuudeksi vuonna 2013 arvioidaan 0,99 prosenttia. Osuus on 1990-luvun alusta lähtien pysytellyt kansainvälisesti korkealla tasolla, yhden prosentin paikkeilla. Ainoastaan muutamassa maassa t&k-rahoituksen bkt-osuus yltää yhteen prosenttiin ja EU:n keskiarvon ollessa 0,7 prosentin luokkaa.

OKM:n toimialalle liki puolet rahoituksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen yhteenlaskettu osuus valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta on miltei 84 prosenttia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitusta ohjataan eniten (49%) opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle, jonka t&k-rahoitus on 984 miljoonaa euroa. Ne käytetään pääosin yliopistojen ja Suomen Akatemian menoihin.

Toiseksi suurimmalla työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla rahoitus on 688 miljoonaan euroa. Runsaan 17 miljoonan euron vähennys johtuu suurelta osin Tekesin määrärahojen ja valtuuksien leikkauksista. T&k-rahoitus kasvaa ainoastaan ulkoasiain- ja oikeusministeriöiden hallinnonaloilla.

Organisaatioista yliopistot käyttävät t&k-rahoista 576 miljoonaa ja Tekes 542 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian ja valtion tutkimuslaitosten osuus on 630 miljoonaa euroa.

Valtion tutkimuslaitosten t&k-rahoituksesta jo likimain puolet tulee muualta kuin valtion budjetista. Tutkimuslaitokset arvioivat talousarvion ulkopuolisen tutkimusrahoituksensa nousevan 300 miljoonaan euroon, mikä on 14 miljoonaa euroa edeltävää vuotta enemmän ja ainoastaan vajaa 4 miljoonaa euroa budjettirahoitusta vähemmän.

EU:lta tuleva tutkimusrahoitus kasvaa yli 5 miljoonaa euroa miltei 52 miljoonaan euroon.

Linkkejä ja lisätietoa:

Palaa sivun alkuun