Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Varhaiskasvatuskysely kiinnosti vanhempia

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.1.2014 10.15
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön Vaikuta varhaiskasvatukseen -kyselyyn vastasi yli 11 000 henkilöä. Ministeriö järjesti pienten lasten vanhemmille suunnatun kyselyn saadakseen vanhempien näkemyksiä varhaiskasvatuksen merkityksestä, toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

- Vanhemmilta saatua tietoa hyödynnetään varhaiskasvatusta koskevaa lakia valmistelevan työryhmän työssä, mutta myös laajemmassa varhaiskasvatuksen kehittämisessä, kertoo opetusneuvos Kirsi Alila. Alilan mukaan kyselyyn vastanneiden vanhempien ”ääni” antaa varsin kattavan kuvan niistä asioista, mitä vanhempien mielestä tulisi kehittää varhaiskasvatuksessa ja mitkä asiat toimivat hyvin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiittää saamistaan vastauksista ja tiedon levittämisestä kyselystä esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Ministeriö pahoittelee, että kyselyn viimeisinä päivinä teknisten ongelmien vuoksi kaikki halukkaat eivät valitettavasti pystyneet osallistumaan kyselyyn. Ministeriö haluaa jatkossakin kuulla lapsia ja vanhempia varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Samaan aikaan kyselyn kanssa järjestettiin myös päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa olevien lasten kuuleminen. Kyselyn ja lasten kuulemisen tulokset valmistuvat keväällä, jolloin ministeriö myös tiedottaa niistä tarkemmin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan lasten päivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskevien säädösten uudistuksia. Asiaa valmistelevan työryhmän määräaika päättyy helmikuun lopussa. Valmistelussa halutaan huomioida erityisesti lasten ja lapsiperheiden mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lisäksi valmistelussa on kuultu muita sidosryhmiä seminaareissa ja kuulemistilaisuuksissa.

  • Vireillä: varhaiskasvatuslaki

Palaa sivun alkuun