Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Vastavalmistuneet työllistyivät taas paremmin - sijoittumisessa eroja koulutusaloittain

Opetus- ja kulttuuriministeriö 7.3.2012 11.28
Uutinen

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010. Sijoittumisessa oli kuitenkin eroja koulutusaloittain. Työllistyminen oli vaikeinta kulttuurialalta valmistuneilla. Parhaiten paikan työelämässä löysivät suojelualalta ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet.

Vastavalmistuneiden työllistyminen on kohentunut tai pysynyt ennallaan runsaan kymmenen vuoden aikana lukuun ottamatta vuoden 2009 työllisyyden heikkenemistä. Tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyikin jälleen paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin.

Sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Työllistyminen oli vaikeinta kulttuurialalta valmistuneilla, joista työllisten osuus oli 64 prosenttia. Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat suojelualalta ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet. Työllisten osuus oli yli 88 prosenttia.

Kaikilla koulutuksen aloilla korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat töihin toisen asteen koulutuksesta valmistuneita paremmin. Kulttuurialan toisen asteen koulutuksesta valmistuneita oli eniten työttömänä, 18 prosenttia.

Maakunnittain työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 79 prosentista Pohjois-Karjalan 59 prosenttiin. Koko maan keskiarvoa paremmin työllistyttiin Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Miesten työhön sijoittuminen parani ja naisten pysyi ennallaan. Naiset työllistyivät kuitenkin miehiä paremmin. Työllisten naisten osuus oli yli 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta suurempi. Kaikista vastavalmistuneista miehistä oli työssä 61 prosenttia ja naisista 73 prosenttia.

Suurin osa työllistyi edellisvuotta paremmin

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisyys parani kaksi prosenttiyksikköä. Heistä oli työssä 69 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi 86 prosenttia, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista, mm. maistereista ja diplomi-insinööreistä, työhön sijoittui 88 prosenttia ja tohtoreista 89 prosenttia. Työllisiä heistä oli prosenttiyksikkö enemmän kuin edellisvuonna.

Kaikkien vastavalmistuneiden työllisyys oli edellisvuoden tasolla, 68 prosenttia. Ainoastaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyivät heikommin kuin vuotta aikaisemmin. Työllisiä heistä oli 68 prosenttia.

Kaikista vastavalmistuneista työn ohessa opiskeli 17 prosenttia ja päätoimisesti opiskeli 15 prosenttia, ylioppilaista 39 prosenttia ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 31 prosenttia.

Työttömien osuus pieneni prosenttiyksikön verran. Työttömien osuus oli 8 prosenttia. Työttömänä oli eniten toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista, 13 prosenttia. Ammattikorkeakouluista valmistuneista oli työttömänä 6 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 5 prosenttia.

Tilastokeskus kuvaa Sijoittuminen koulutuksen jälkeen -tilastossa koulutuksen suorittaneiden sijoittumista jatko-opintoihin ja työhön. Vastavalmistuneita seurataan valmistumista seuraavan vuoden lopun tilanteessa. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

 


Lähde: Tilastokeskus

Palaa sivun alkuun