Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittäminen etenee

Undervisnings- och kulturministeriet 19.6.2012 13.26
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tammikuussa työryhmän valmistelemaan Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittämistä. Työryhmän tuli valmistella ensimmäisessä vaiheessa väliraportti, joka sisältää esitykset Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittämisestä, säännöistä ja rahoitussuunnitelmasta. Työryhmä jättää loppuraporttinsa syyskuun loppuun mennessä.

Työryhmä ehdottaa, että instituutin työtä jatkamaan perustetaan vuoden 2013 alusta yksityisluontoinen, Cultura -niminen säätiö. Instituutin kirjastokokoelmista keskeinen osa siirretään vastikkeetta Espoon kaupungille, joka jatkaa kirjastopalvelujen kehittämistä ja ylläpitoa. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti perustettavan säätiön ja Espoon kaupungin palvelukseen.

Esityksen mukaan säätiön kuusijäsenisen hallituksen nimittäisi opetus- ja kulttuuriministeriö. Hallituksen toimikausi olisi kolme vuotta.

Alustavien neuvottelujen perusteella säätiön perustajiksi valtion lisäksi olisi tulossa Helsingin, Vantaan, Tampereen, Turun, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit sekä Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto ry. ja Suomi-Venäjä seura. Säätiöpääoma olisi noin 100 000 euroa, josta valtion osuus olisi 80 000 euroa.

Säätiön toimintaa rahoitettaisiin ensisijaisesti valtionavustuksella veikkausvoittovaroista, minkä lisäksi sen on tarkoitus hankkia muuta hankerahoitusta. Säätiön arvioidut menot vuonna 2013 olisivat noin miljoona euroa.

Perustettavan säätiön tarkoituksena olisi parantaa venäjänkielisen väestön kaksisuuntaista integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan ja kehittää palveluja, jotka edistäisivät venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja jotka auttaisivat venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa. Perustettavan säätiön tehtävät on huomioitu myös Valtion kotouttamisohjelmassa (2012-2015).

Instituutista säätiöksi
Lisätiedot:
- hallitussihteeri Heidi Sulander, p. 0295 3 30298
- kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, p. 0295 3 30198

Sivun alkuun