Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

EU:ssa pyritään uudistamaan ja selkeyttämään lomaosakkeiden myyntiä ja vaihtoa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2007 11.02
Tiedote 9/2007

EU:ssa pyritään uudistamaan ja selkeyttämään lomaosakkeiden myyntiä ja vaihtoa koskevia säännöksiä. Uudistaminen on tarpeellista lomaosakkeiden välitystoiminnassa ja uusissa lomatuotteissa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Valtioneuvosto lähetti tänään 20. syyskuuta eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen niin sanotusta aikaosuusdirektiivistä. Aikaosuuksia markkinoidaan myös nimillä lomaosake tai viikko-osake.

Vuodelta 1994 peräisin oleva aikaosuusdirektiivi uusittaisiin kokonaan. Suurin muutos olisi, että direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin kattamaan myös aikaosuuksien jälleenmyynti- ja vaihtosopimuksia sekä uudentyyppisiä pitkäkestoisia lomatuotteita, kuten ns. alennuslomaklubeja. Kun nykyinen direktiivi koskee vähintään kolme vuotta kestäviä sopimuksia, vastaisuudessa sitä sovellettaisiin yli vuoden sopimuksiin.

Kuluttajan oikeus peruuttaa aikaosuussopimus pitenisi nykyisestä 10 päivästä 14 päivään. Aikaosuusdirektiivin keskeiset säännökset koskevat, kuten nykyisinkin, elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta, kuluttajan oikeutta peruuttaa sopimus määräajassa sekä kieltoa ottaa kuluttajalta vastaan maksusuorituksia peruuttamisaikana.

Valtioneuvosto suhtautuu ehdotukseen periaatteessa myönteisesti. Muutokset parantaisivat erityisesti niiden suomalaisten kuluttajien asemaa, jotka joutuvat lomaosakemarkkinoinnin kohteeksi lomamatkoillaan Etelä-Euroopassa.
Direktiiviehdotuksen käsittely on alkanut Euroopan unionin neuvoston työryhmässä.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö, puh. (09) 160 67672.

Tuija Brax
 
Sivun alkuun