Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Uudet säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeet käyttöön

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2007 12.11
Tiedote -

Valtioneuvosto on hyväksynyt tänään 1. marraskuuta 2007 ministeriöille uudet yhtenäiset säädösehdotusten vaikutusten arviointia koskevat ohjeet. Ohjeet kattavat taloudellisten vaikutusten, viranomaisvaikutusten, ympäristövaikutusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin. Tavoitteena on parantaa eri vaikutusten huomioon ottamista ja tasapainoista arviointia ministeriöiden säädösvalmistelussa ja tehostaa siten lainvalmistelua ja parantaa sen laatua.

Valtioneuvoston periaatepäätöksenä annetuissa ohjeissa kuvataan vaikutusalueittain, mitä erilaisilla vaikutuksilla käytännössä tarkoitetaan, miten erilaisia vaikutuksia voidaan arvioida sekä millaisia menetelmiä ja tietolähteitä vaikutusten arvioimiseksi on hyödynnettävissä. Ohjeiden liitteenä on säädösehdotusten vaikutusten tunnistuslista, jota voidaan käyttää vaikutusten tunnistamisen apuvälinenä valmistelun alkuvaiheessa ja tarkistuslistana valmistelun myöhemmissä vaiheissa.

Ohjeita sovelletaan uusiin säädöshankkeisiin ja mahdollisuuksien mukaan jo käynnistyneisiin hankkeisiin.

Säädösvalmistelun vaikutusarviointia koskeva ohjeistus on aikaisemmin koostunut useista ministeriöiden antamista erillisistä ohjeista. Ohjeiden hajanaisuus, laajuus ja osittainen päällekkäisyys on ollut ongelma. Uudet ohjeet korvaavat aikaisemmat erilliset ohjeet.

Ohjeita on tarkoitus myöhemmin täydentää vaikutusalakohtaisilla tiedoilla, erimerkeillä ja muulla materiaalilla. Lisäksi järjestetään ohjeita ja niiden käyttöönottoa koskevaa tiedotusta.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Pekka Nurmi
puh. (09) 1606 7670
sähköposti: [email protected]

 
Sivun alkuun