Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Euroopan pakolais- ja kotouttamisrahastojen uusintahaku

Sisäministeriö 11.2.2013 11.52
Uutinen

Euroopan pakolaisrahaston ja kotouttamisrahaston vuoden 2012 uusintahaku on käynnistynyt.

Euroopan pakolaisrahastosta tuetaan hankkeita, jotka kehittävät turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja turvapaikkamenettelyä, pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista. Vuoden 2012 ohjelmasta rahoitusta on uusintahaussa haettavana 502 454 euroa, josta 302 454 euroa on avoimessa haussa ja 200 000 euroa viranomaisille suunnatussa suljetussa haussa.

Kotouttamisrahastosta tuetaan toimia, joilla edistetään Euroopan Unionin ulkopuolisten kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja kotoutumisen kaksisuuntaista prosessia. Vuoden 2012 ohjelmasta rahoitusta on uusintahaussa haettavana 234 293 euroa.

Rahastoista myönnetään tukea hankkeille, joissa osa rahoituksesta on kansallista rahoitusta ja osa EU-rahoitusta. Esimerkiksi viranomaiset, kunnat, rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt voivat saada rahastosta tukea hankkeilleen.

Tukea haetaan lomakkeilla, jotka voi tulostaa sisäasiainministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/rahastot. Verkkosivuilta löytyvät myös ohjeet tuen hakemiseen. Hakuaika päättyy 15. maaliskuuta 2013.

Euroopan pakolaisrahasto ja kotouttamisrahasto ovat EU:n yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelman rahastoja, joita sisäasiainministeriö kansallisella tasolla hallinnoi.

Lisätietoja: solid(at)intermin.fi
 

Palaa sivun alkuun