Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hätänumeroon 112 soittaneet erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun

Sisäministeriö 25.1.2013 15.02
Uutinen

Hätäkeskuslaitoksen tiedote

Hätäkeskuslaitos selvitti Taloustutkimus Oy:n tutkimuksella hätänumeroon 112 soittaneen väestön tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Tutkimuksen tulosten mukaan hätänumeroon soittaneet ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tulokset paranivat verrattuna edellisvuoteen.

Hätäkeskuslaitos vastaanotti vuonna 2012 vastaan noin 4,1 miljoonaa ilmoitusta, joista 3,0 miljoonaa oli hätäpuheluita. Kaikista käsitellyistä ilmoituksista noin 40 % johti tehtävän välittämiseen muille viranomaisille. Loput ilmoitukset eivät johtaneet tehtävän välitykseen.

Vuonna 2012 Hätäkeskuslaitos otti vastaan noin 980 000 hätänumeroon kuulumatonta puhelua. Näistä tahattomasti soitettuja virhepuheluita oli 820 000 ja ilkivaltaisesti soitettuja 160 000.

– Tämä tarkoittaa sitä, että joka kolmas soitettu puhelu ei kuulu Hätäkeskuslaitoksen hoidettavaksi, kertoo Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Ari Ekstrand.

– Hätäpuheluun vastaamisen aika pysyi viime vuonna hyvällä tasolla. 92 prosenttiin puheluista vastattiin 10 sekunnin ja 97 prosenttiin 30 sekunnin kuluessa, Ekstrand toteaa.

Hätäkeskuslaitoksen Taloustutkimukselta tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin hätänumeroon 112 soittaneiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1 505 hätänumeroon lokakuussa 2012 soittanutta henkilöä. Haastattelut tehtiin 12.12. - 20.12.2012 välisenä aikana. Tutkimuksessa hätänumeroon soittaneita pyydettiin arvioimaan saamaansa palvelua neljällä eri osa-alueella asteikolla 1 - 5.

– Palveluun ollaan tutkimuksen mukaan erittäin tyytyväisiä. Kaikkien osa-alueiden tulokset paranivat edellisvuoteen verrattuna, Ari Ekstrand tiivistää tutkimuksen tuloksia.

Tyytyväisimpiä oltiin puheluihin vastaamisen nopeuteen (4,57). Toiseksi tyytyväisimpiä oltiin puhelimessa annettujen ohjeiden selkeyteen (4,42) ja kolmanneksi hätäkeskuspäivystäjän palveluasenteeseen (4,38). Vähiten tyytyväisiä oltiin hätäkeskuspäivystäjän asiantuntemukseen (4,30). Kaikkien osa-alueiden tulokset ovat kuitenkin erittäin hyviä.

– Tutkimuksessa selvitettiin myös palvelun osatekijöiden tärkeyttä. Vastaajat pitivät kaikkia neljää palvelun osa-aluetta erittäin tärkeinä, eikä eri osa-alueiden arvioissa ollut suuria eroja. Osa-alueita pidettiin nyt hieman tärkeämpinä kuin vuonna 2011, Ekstrand sanoo.

Tutustu tutkimuksen graafeihin osoitteessa 112.fi/tilastot.

Palaa sivun alkuun