Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuu tiukkenee

Sisäministeriö 28.3.2014 13.16
Uutinen

Oikeusministeriön tiedote

Rikoslain säännökset laittoman maahantulon järjestämisestä tiukkenevat. Huhtikuun alusta alkaen rangaistavaa on laittoman maahantulon järjestäminen myös tapauksissa, joissa maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa.

Tähän asti laittoman maahantulon järjestäminen on ollut rangaistavaa, kun ulkomaalaiselta on puuttunut kokonaan maahantuloon vaadittava asiakirja.

Jatkossa rangaistavaa on tuoda tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalainen, jonka viisumi, oleskelulupa tai muu matkustusasiakirja on saatu viranomaiselta asiakirjan myöntämisen kannalta oleellisen totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon avulla, lahjomalla viranomainen tai virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella. Rangaistavaa on myös tällaisen asiakirjan luovuttaminen ulkomaalaiselle samoin kuin kuljetuksen järjestäminen henkilölle, jolla on tällainen asiakirja.

Lakia selvennetään niin, että tekijän rangaistusvastuuta kokonaisuutena arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tekijän humanitaariset tai läheisiin perhesuhteisiin liittyvät vaikuttimet.

Lainmuutosten tavoitteena on estää ennalta Suomeen suuntautuvan laittoman maahantulon järjestämistä sekä muuta laittomaan maahantuloon liittyvää rikollisuutta.

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson, puh. 02951 50244

Palaa sivun alkuun