Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Maahanmuutto-osaston osastopäällikön virkaan 35 hakijaa

Sisäministeriö 28.1.2013 17.39
Uutinen

Maahanmuutto-osaston osastopäällikön virkaa ovat määräaikaan mennessä hakeneet:

 • Martin Andersson, Politices Magister
 • Markus Anttila, kauppatieteiden maisteri
 • Annika Forsander, valtiotieteen tohtori
 • Esa Hämäläinen, yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Mikko Jokela, puusepän ammattitutkinto
 • Tytti Kaisla, kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja
 • Aila Kajander, juridiikan tutkinto
 • Petri Kala, yo-merkonomi
 • Kalle Kekomäki, yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Ilkka Kemppainen, yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Markku Koivusalo, valtiotieteiden tohtori
 • Riitta Koponen, oikeustieteen kandidaatti
 • Eero Koskenniemi, oikeustieteen kandidaatti
 • Tuomo Kurri, oikeustieteen lisensiaatti
 • Katriina Laitinen
 • Jukka-Pekka Lehmus, kasvatustieteen maisteri
 • Jari Leino, filosofian maisteri
 • Esko Luoma, filosofian tohtori
 • Tom Marsti, oikeustieteen maisteri
 • Mauri Möttönen, diplomi-insinööri
 • Maarit Nikander, valtiotieteen maisteri
 • Anne Ollila, filosofian tohtori
 • Matti Saarelainen, valtiotieteiden tohtori
 • Jukka Santala, liikuntatieteiden maisteri
 • Keijo Siiskonen, oikeustieteen kandidaatti
 • Kristiina Stenman, juris kandidat
 • Olle Stäuber, kauppatieteen maisteri
 • Meelis Tasa, valtiotiede (government management and administration)
 • Mare Tibar-Jussila, rakentamistalousdiplomi-insinööri, ekonomi
 • Katja Utti-Lankinen, kasvatustieteen maisteri
 • Annikki Vanamo-Alho, oikeustieteen lisensiaatti
 • Jaana Vuorio, oikeustieteen kandidaatti
 • Jorma Vuorio, oikeustieteen kandidaatti

Kaksi hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Osastopäällikön virka täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään seitsemäksi vuodeksi. Valittavan henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä 1.4.2013 alkaen.

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa maahanmuutto-osaston toimintaa, vastata osaston säädösvalmistelusta sekä tärkeiden hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta. Lisäksi osastopäällikkö kehittää ja seuraa toimialansa toimintaa.
Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä perehtyneisyys hallintotehtäviin.
Sisäministeriön maahanmuutto-osasto vastaa maahanmuuttoa, pakolaisuutta ja turvapaikkaa sekä Suomen kansalaisuutta koskevista asioista.

Lisätiedot: hallintojohtaja Janne Kerkelä, 071 878 83 00

Palaa sivun alkuun