Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan virkaan 13 hakijaa

Sisäministeriö 13.5.2013 17.56
Uutinen

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan virkaan ovat määräaikaan mennessä ilmoittautuneet:

 • Aaltonen, Heli, valtiotieteiden maisteri
 • Craven, Anne, PhD, FM, MBA, Master of Music
 • Ekberg, Camilla, oikeustieteen kandidaatti
 • Kapanen, Katja, filosofian maisteri
 • Koivusalo, Markku, valtiotieteiden tohtori
 • Leppälahti, Raija, yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Pietilä, Hannu, hallintotieteiden maisteri
 • Repo, Esko, hallintotieteiden maisteri
 • Santala, Jukka, liikuntatieteiden maisteri
 • Siiskonen, Keijo, oikeustieteen kandidaatti
 • Vanamo-Alho, Siiri, oikeustieteen lisensiaatti
 • Vuorio, Jaana, oikeustieteen kandidaatti

Ylijohtajan virka täytetään seitsemän vuoden määräajaksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi kun viran vakinainen haltija on virkavapaalla. Valittavan henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä 1.7.2013 alkaen.

Ylijohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää Maahanmuuttoviraston toimintaa. Hän vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi näistä sisäministeriölle.

Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemusta. Valinnassa painotetaan kykyä toimintojen tulokselliseen kehittämiseen sekä muutosjohtamiseen. Hallintoasioiden hyvä tuntemus katsotaan eduksi.

Lisätiedot: hallintojohtaja Janne Kerkelä, 040 5859 765, kansliapäällikkö Päivi Nerg, 071 878 8203

Palaa sivun alkuun