Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Riiki sisenemise piiranguid karmistatakse 27.01.

Rajavartiolaitossisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.1.2021 20.20 | article-published-for-lang
Tiedote 5/21
Korona & päätökset.

Riiginõukogu otsustas 22. jaanuaril, et riiki sisenemise piiranguid karmistatakse Soomes. Uued piirangud hakkavad kehtima 27.01. ja need kehtivad kuni 25.02. Muudatustega proovitakse vähendada üle piiri saabuvat liiklust selleks, et takistada uute koroonaviiruse tüvede levimist. Soome haigusolukord erineb märgatavalt muudest Schengeni riikidest, seega on reisijatega kaasnev risk uute viirustüvede levimisele Soomes märkimisväärne.

Sisepiiridel piiratakse tööliiklust praegusest

Sisepiiriliikluse all mõeldakse Soome ja muude Schengeni piirkonda kuuluvate riikide vahelist liiklust. 27.01. alates piirab Soome riiki sisenemist kõigist Schengeni riikidest.

Sisepiiri kaudu saabuvas tööliikluses lubatakse ainult vältimatu tööliiklus Soome. Isik ei saa ise kindlaks määrata tööreisi vältimatust. Vältimatuks tööks peetakse ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohast märkimisväärset tööd, mille tegemine eeldab teisest riigist saabuva isiku või isikute tööpanust ja töö tegemine ei kannata edasi lükkamist.  

Töö- ja ettevõtlusministeerium peab nimekirja, milles on kindlaks määratud ühiskonna toimimise või varustuskindluse seisukohast märkimisväärsed tööd. Nimekirja kohane kriitiline tööülesanne ei tähenda siiski automaatselt riiki sissepääsu. Tööandja peab eraldi vormil põhjendama, miks Soome tuleva töötaja tööülesanne on kriitiline ja selline, et töö tegemine ei kannata edasi lükkamist. Soome siseneda sooviv töötaja esitab vormi piirikontrollis muudele piiriületuseks nõutavatele dokumentidele lisaks. 

Muudatused ei mõjutaks Soomest välisriigis tööl käivaid isikuid. Karantiini- ja testimissoovitused puudutavad ka välisriikides tööl käivaid Soome kodanikke.
 

Riiki tohib tulla vältimatul põhjusel

Riiki sisenemine on endiselt lubatud tervishoiu ja päästeameti personalile (kaasa arvatud esmaabi) ning vanuritehoolduse professionaalidele tööülesannetes, kaubaveo transpordi- ja logistikapersonalile tööülesannetes ning ametnikele vältimatutes ametiülesannetes, diplomaatidele, rahvusvaheliste organisatsioonide personalile, tegevsõjaväelastele ja abiorganisatsioonide personalile tööülesannetes ning rahvusvahelistel nõupidamistel osalevate riikide esindajatele ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös osalevatele isikutele.

Välisriigi kodanike riiki sisenemine on lubatud ka vältimatul ja põhjendatud põhjusel. Sellised on näiteks välismaise pressi esindajate riiki sisenemine; regulaarse lennuliikluse transiit lennujaamas, kinnistu, korter või vaba aja korter Soomes, vara korraldus Soomes ning välisriigis elava Soome kodaniku pereliikme riiki saabumine. 

Piirangute alla kuuluvatest Schengeni riikidest ja teatud muudest riikidest (piirangukategooria 1) välisriigi kodaniku riiki sisenemine perekondlikel põhjustel on lubatud. Piirangukategoorias 1 peetakse sugulaseks abikaasad (ka elukaaslane ja kurameerimissuhe), lapsed ja vanemad. Siia kuuluvad ka äiad-ämmad ja vanavanemad. See tähendab, et näiteks õdedel-vendadel ja nõbudel ei ole enam võimalik tulla kohtuma sugulussuhte alusel.

Piirangute alla kuuluvatest muudest kolmandatest riikidest (piirangukategooria 2) on riiki sisenemine võimalik ainult tungivatel perekondlikel põhjustel (näiteks oma lapse sünd, lähedase omase tõsine haigusjuhtum, oma pulmad, kurameerimissuhe). 

Õppimine Soomes on lubatud riiki sisenemise põhjus piirangute alla kuuluvatest Schengeni riikidest ja teatud muudest riikidest (piirangukategooria 1).

Riiki sisenemine on endiselt lubatud Soome elamisloaga reisivatele isikutele, rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele või muul moel humanitaarsetel põhjustel reisivatele isikutele ning tungivatel isiklikel põhjustel.

Teatud erirühmadel on võimalik riiki saabuda. Erirühmad katavad näiteks kulttuuri, spordi või ettevõtluse esindajad. Erirühmi puudutavad taotlused saadetakse otse Piirivalveametile e-postiga ([email protected]). Kutsuv organ teeb taotluse.
 

Piirikogukonda kuulumine ei ole enam riiki sisenemise alus

Varasemat otsust muudetakse ka nii, et Soome ja Rootsi või Soome ja Norra vahelise maismaapiiri piirkogukonda kuulumine ei ole enam riiki sisenemise alus. Praktikas puudutab see ainult teisi kui Soome kodanikke. Soome kodanikud ja Soomes elavad isikud tohivad endiselt piiri ületada vastavalt põhiseadusele. 

Piirikogukonna elanikel ei ole enam õigust piiri ületada mujalt kui piiriületuskohtade kaudu. See muudatus puudutab ka Soome kodanikke, kes peavad edaspidi ületama piiri otsuses kinnitatud piiriületuskohtade kaudu. Nii oleks tervishoiuametnikel võimalikult katvad võimalused vajaminevate tervishoiutoimingute suunamiseks piiriületajatele. Piirangud ei puuduta saamide põhiseaduslikku õigust tegeleda ettevõtluse ja kultuuriga.
 

Välispiirivalve piirangute kehtivust jätkatakse

Välispiiriliikluse all mõeldakse Soome ja Schengeni piirkonda mittekuuluvate riikide vahelist liiklust. 07.01. tehtud otsuse kehtivust pikendatakse kuni 25.02. Otsust muudetakse alates 27.01. nii, et välispiiriliikluse piirangud eemaldatakse Lõuna-Korea elanikelt Lõuna-Koreast Soome saabuvas liikluses. 

Lisaks suletakse Imatra piiriületuskoht reisijateliikluselt. Kaubavedu jätkub normaalselt. Lapis võib tulla lääne- ja põhjapiiri piiriületuskohtade lahtiolekuaegades muudatusi.

Riiki sisenemise piirangud on juba varem eemaldatud Vatikanist Soome saabuvas liikluses ning Soome ja Austraalia, Rwanda, Singapuri, Tai ja Uus-Meremaa vahelises liikluses ja nende riikide elanike osas.

Valitsus soovitab siiski endiselt vältida mittevajalikku reisimist välisriikidesse

Soome põhiseaduse kohaselt on Soome kodanikul ja Soomes elaval isikul alati õigus Soome tagasi tulla, ja igaühel on õigus soovi korral Soomest lahkuda, kui õigust ei ole seadusega piiratud. Valitsus soovitab siiski endiselt vältida mittevajalikku reisimist välisriikidesse, välja arvatud riikidesse, mille osas on riiki sisenemise piirangutest loobutud. Reisile mineja peab ise veenduma sihtriigi selle hetke riiki sisenemis- ja karantiinimäärustes.

Karantiini- ja testimissoovitused tuleb kontrollida enne reisi 

Soome saabuv reisija peab võtma arvesse Soome karantiini- ja testimissoovitused. Nende terviseohutusmeetmete kohta annab juhised Tervise ja Heaolu Instituut (thl.fi). Teavet leiate ka teenusest Finentry.fi.

Piirivalveamet juhendab piiriületusliikluses

Piirivalveamet nõustab kodanikke piiriületusliikluses telefoni ja e-posti teel. Teenus on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles kl 8-16 vahelisel ajal numbril +358 295 420 100. Nõustamine on saadaval ka nädalavahetusel 23.01.-24.01.2021 kl 8-16. 

Küsimused võib saata ka e-postiga aadressil [email protected] 

Juhiseid uuendatakse ametkondade veebilehekülgedel hiljemalt 27.01. 
 

 
Sivun alkuun