Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset ja resurssitarpeet selvitetään

Sisäministeriö 31.1.2014 12.43
Uutinen

Sisäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään itäliikkuvuuden kasvun ja mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutuksia. Työryhmän tehtävänä on erityisesti saattaa yhteismitalliseen muotoon eri ministeriöiden hallinnonalojen itäliikkuvuuden kasvuun ja mahdolliseen viisumivapauteen liittyvät resurssitarpeet.

Työryhmän puheenjohtajana toimii yksikön päällikkö, everstiluutnantti Jaakko Ritola sisäministeriön rajavartio-osastolta. Sisäministeriön lisäksi työryhmässä on jäsenet ulkoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, oikeusministeriöstä ja puolustusministeriöstä. Työryhmän työ valmistuu lokakuussa 2014.

Sisäministeriö ja ulkoasiainministeriö asettivat lokakuussa 2012 kansliapäällikkötason itäliikkuvuuden kasvun työryhmän valmistelemaan, yhteen sovittamaan ja tehostamaan Suomen valmistautumista lisääntyvää itäliikkuvuuteen sekä mahdolliseen EU:n ja Venäjän väliseen viisumivapauteen. Työryhmässä on käsitelty mm. rajanylityspaikkojen ja niille vievien liikenneyhteyksien kehittämistä ja selvityksiä koskien viisumivapauden vaikutuksia mm. elinkeinoelämään, matkailuun, terveyssektoriin, poliisin ja rajavartiolaitoksen toimintaan.

Lisätietoa itäliikkuvuustyöryhmän työstä

Lisätietoja: yksikön päällikkö Jaakko Ritola, 071 872 1191

Palaa sivun alkuun