Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Nuorilta ja lähipoliisilta keinoja kiusaamisen vähentämiseksi

Sisäministeriö 28.1.2014 10.14
Uutinen

Nyt riittää! -hankkeessa nuoret ovat kehittäneet toimintamallia kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Hämeen poliisilaitoksen ja sisäministeriön johtamassa hankkeessa päijäthämäläiset nuoret ovat kertoneet kokemuksistaan ja kuvailleet millaista apua ja tukea aikuisilta ja kouluyhteisöltä kaivattaisiin kiusaamistilanteissa. Olennaista on ollut se, että hankkeen viesti kulkee nuorelta nuorelle.

Nyt riittää! - hankkeessa on määritelty eri toimijoiden, kuten poliisin ja koulun, tehtävät tilanteen purkamisessa. Hankkeessa on huomioitu myös perheet ja vanhemmat. Valopilkku-projekti ja Lahden Ensi- ja turvakoti ovat rakentaneet vanhempainiltoihin toimintamallin, jossa tehtävärastien kautta kerrotaan kiusaamisesta konkreettisin esimerkein.

Kiusaajan ymmärrettävä tekonsa

Nyt Riittää! -hankkeessa on mietitty erityisesti sitä, miten kiusaamista voidaan ennalta estää vetoamalla nuoriin aidosti ja heidän ajatusmaailmaansa sopivalla tavalla. Tilanteen purkamisessa on tärkeää se, että kiusaaja saadaan itse ymmärtämään tekonsa ja sen seuraukset. Ratkaisumallit eivät saa olla liian kaavamaisia ja aikuisten näkökulmasta saneltuja.

– Kiusaamisen luonne muuttuu, kun nuoret siirtyvät alakoulusta yläkouluun. Kiusaamistapaukset saattavat olla paljon monimutkaisempia, eivätkä nuoret enää kerro yhtä avoimesti kiusatuksi joutumisesta tai halua selvitellä asioita. Samaan aikaan he ovat erityisen haavoittuvassa kasvuvaiheessa. Perheen ja muiden aikuisten merkitys vähenee. Tästä syystä kiusaamiseen puuttumisessa on otettava huomioon kiusatun ja kiusaajan lisäksi muut toimijat, joista kaveripiiri on tärkein. Kiusaamiseen puuttuminen on tehokasta, kun lapsia ja nuoria kohdellaan aktiivisina toimijoina eikä vain aikuisen toiminnan kohteena, kertoo hankkeen vetäjä ja ideoija, lähipoliisikoordinaattori Vesa Okkola Hämeen poliisilaitokselta.

Nyt riittää! -hankkeelle ovat antaneet kasvonsa lahtelainen räp-artisti Brädi sekä HellsINK-tv-sarjasta tuttu tatuoija Sini Tarkkinen. Hankkeen pilottikouluina ovat Lahden yhteiskoulu, Vääksyn yhteiskoulu, Kärpäsen koulu, Salpausselän koulu, Nastolan Kukkasen koulu, Orimattilan yläaste ja Mukkulan yläaste. Hankkeen tukijoiksi toimivat kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen ja Kalle Jokinen.
Hanke on osa Suomen sisäisen turvallisuuden ohjelmaa ja toteuttaa ohjelman tavoitteita.

Nyt riittää! -hankkeen videotervehdys
https://www.youtube.com/watch?v=Wjvxj6g0DBk
 

Lisätietoja:
lähipoliisikoordinaattori Vesa Okkola puh. 050 434 0060
sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö, Tarja Mankkinen, 040 595 5760

 

Palaa sivun alkuun