Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Poliisin puuttumista dronejen lennättämiseen pidetään tarpeellisena ja kannatettavana

Sisäministeriö 27.9.2018 11.22
Uutinen

Poliisille ollaan säätämässä nykyistä kattavampia toimivaltuuksia puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten eli niin sanottujen dronejen kulkuun. Lakihanke oli lausuntokierroksella kesällä ja lausuntoja tuli yhteensä 20 kpl. Lausuntojen perusteella voidaan yleisesti todeta, että esitystä lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumisesta pidetään tarpeellisena ja kannatettavana.

Lausunnoissa ehdotettiin, että perusteluja tulisi täydentää. Myös lakiehdotuksen käsitteisiin ja sisältöön kiinnitettiin huomiota. Lisäksi lausunnoissa esitettiin huoli sivullisten turvallisuudesta ja muualla olevalle radio- ja viestintäliikenteelle aiheutuvasta haitasta.

Esityksen tavoitteena on lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Poliisin kyky vastata lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten muodostamaan turvallisuusuhkaan on tällä hetkellä puutteellinen. Sen vuoksi ehdotuksessa esitetään poliisille uutta toimivaltuutta puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkuun. Poliisi voisi puuttumisessaan käyttää voimakeinoja tai esimerkiksi sellaisia teknisiä laitteita, joilla häiritään dronen ja sen ohjausjärjestelmän välistä yhteyttä tai otetaan lentolaitteen ohjaus haltuun.

Miehittämättömän ilmailun voimakas yleistyminen on luonut uudenlaisia turvallisuusuhkia. Dronejen taitamaton tai piittaamaton lennättäminen voi esimerkiksi aiheuttaa vaaratilanteita. Niitä voidaan myös käyttää rikosten, esimerkiksi salakuvaamisen tai yritysvakoilun, tekemisessä tai valmistelussa. Poliisin toimivaltuudet puuttua tällaiseen toimintaan ovat tällä hetkellä puutteelliset.

Lakiehdotus on valmisteltu sisäministeriön asettamassa työryhmässä, jossa on ollut edustettuina myös oikeusministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Rajavartiolaitos, Poliisihallitus ja suojelupoliisi. Työryhmä on kuullut Tullia ja Viestintävirastoa.

Hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle syksyn 2018 aikana.

Lisätietoa ja yksittäiset lausunnot löytyvät täältä:
Poliisin toimivaltuudet lennokkeihin ja miehittämättömiin ilma-aluksiin puuttumiseen

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen, p. 0295 488 297, [email protected]

Palaa sivun alkuun