Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus väheni

Sisäministeriö 6.11.2013 9.42
Uutinen

Poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä on vähentynyt. Viime vuonna kirjattiin 732 rikosepäilyä, jotka luokiteltiin Poliisiammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa viharikoksiksi. Määrä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Viime vuonna rasistisia piirteitä oli yhteensä 641:ssä viharikokseksi luokitellussa rikosilmoituksessa. Yleisin rikosnimike oli pahoinpitely.

Suomen rikoslaissa ei ole rikosnimikettä rasistiselle rikokselle tai viharikokselle. Viharikoksiksi on määritelty henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehdyt rikokset.

Motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella. Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Tero Tihveräisen mukaan vain pieni osa viharikoksista ilmoitetaan poliisille.

Poliisiammattikorkeakoulussa on seurattu epäiltyjen viharikosten määrää nykyisessä laajuudessaan vuodesta 2008 lähtien.

Viharikollisuuden vuosiraportin voi lukea täältä.
Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteen voi lukea täältä.

Palaa sivun alkuun