Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Poliisiosaston osastopäällikön määräaikaista virkaa haki 6 henkilöä

Sisäministeriö 11.7.2019 16.45
Tiedote 55/2019

Sisäministeriö poliisiosaston osastopäällikön määräaikaista virkasuhdetta haki kuusi henkilöä määräaikaan mennessä. Tehtävä täytetään ajalle 1.10.2019 - 31.12.2020, kuitenkin enintään siksi ajaksi kuin viran vakinainen haltija on virkavapaana.

Osastopäällikön määräaikaista virkasuhdetta hakivat seuraavat henkilöt:

  • oikeustieteen tohtori Tero Kurenmaa
  • valtiotieteen maisteri Risto Lammi
  • tradenomi YAMK Piotr Marko Lehtonen
  • filosofian tohtori Ilkka Levä
  • oikeustieteen kandidaatti Tomi Vuori

Yksi hakijoista ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Sisäministeriön poliisiosasto vastaa Poliisihallituksen tulosohjauksesta, poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta sekä erikseen ministeriölle säädettävistä poliisin toimialan tehtävistä.

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää poliisiosaston toimintaa sekä vastata siitä, että osaston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Lisäksi osastopäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa toimialan yleinen kehittäminen ja yleisistä toimintaedellytyksistä huolehtiminen sekä kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö. Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Ilkka Salmi, p. 0295 418 803

Palaa sivun alkuun