Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ruotsin hätäkeskuspalvelut ehdotetaan siirrettäväksi viranomaistoiminnaksi

Sisäministeriö 8.5.2013 8.00
Uutinen

Ruotsissa on valmistunut selvityshenkilö Marie Hafströmin selvitys, jossa ehdotetaan uuden hätäkeskuspalveluita tuottavan viranomaisorganisaation perustamista 1.1.2015 alkaen. Uudistus toteutetaan vaiheittain ja sitä varten perustetaan komitea, jonka vastuulla on uuden viranomaistoiminnan perustaminen ja hätäkeskuspalveluiden järjestäminen.

Ruotsin nykyisessä mallissa heikkouksia

Ruotsissa on pitkään ollut käytössä hätänumeroon 112 integroidut hätäkeskuspalvelut, joita on ylläpitänyt SOS Alarm, joka on valtion ja kuntien omistama yritys. Hätäkeskuspalveluiden käyttäminen on viranomaistoimijoille vapaaehtoista. Valtiolliset toimijat, kuten poliisi, ei ole esimerkiksi koskaan toiminut SOS Alarmin hätäkeskuksissa, vaan heillä on ollut omat keskukset, joihin poliisien puhelut on yhdistetty.

Lisäksi haasteiksi on noussut, ettei hätäkeskuspalveluiden tuottamisesta ei ole omaa lainsäädäntöä eikä yhtenäisiä vaatimuksia tieto- ja viestintätekniikasta.

Hätäkeskusselvityksen keskeiset ehdotukset

  • Hätäkeskustoiminnan valtiollinen ohjaus
  • Perustetaan valtakunnallinen viranomainen tuottamaan hätäkeskuspalveluita
  • Lainsäädäntö hätäkeskuspalveluiden tuottamisesta
  • Ohjauksen ja valvonnan tehostaminen

Perustettavan viranomaisen tehtävänä on vastaanottaa hätäpuheluita numeroon 112, arvioida avuntarve ja hälyttää poliisin, pelastustoimen tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaiset.

Lisäksi ehdotetaan erityisen koulutuksen järjestämistä hätäkeskuspalvelussa työskenteleville ja valtakunnallisen hätäkeskuspalveluiden tietoteknisen järjestelmän kehittämistä ja toteuttamista.

Mallia Suomesta

Hätäkeskusselonteon tekijät Marie Hafström, Ingrid Strömberg ja Kristine Bram vierailivat Suomessa elokuussa 2012 ja tutustuivat hätäkeskuspalveluiden toteuttamiseen, Hätäkeskuslaitokseen sekä vierailivat Keravan hätäkeskuksessa. Sisäministeriön pelastusosasto on tehnyt säännöllistä yhteistyötä selvitystyön aikana ja toimittanut materiaalia ja tietoa Suomesta saaduista kokemuksista. Selonteossa esitetty malli hätäkeskuspalveluiden tuottamiseen Ruotsissa vastaa hyvin pitkälti Suomen mallia.

Ruotsin hallituksen tiedote

Lisätietoja: ylitarkastaja Jouni Pousi, 071 878 8453

Palaa sivun alkuun