Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Nästa ansökningsomgång för fonden för inre säkerhet inleds den 3 april

Inrikesministeriet
2.4.2020 14.02
Pressmeddelande 24/2020

Statsrådet godkände den 2 april ändringar i det nationella genomförandeprogrammet för EU:s fond för inre säkerhet (ISF). Programmet utökas med cirka 6,9 miljoner euro i tilläggsfinansiering som beviljats av Europeiska kommissionen. Dessutom omfördelas oanvänd finansiering inom programmet.

Nästa ansökningsomgång för ISF-fonden inleds fredagen den 3 april 2020 kl. 9.00. Det har anslagits totalt ca 12,2 miljoner euro i finansiering. Med fondmedel stöds projekt som anknyter till övervakningen av de yttre gränserna, visumpolitiken, polissamarbetet, förebyggandet och bekämpningen av brottslighet och hanteringen av säkerhetsrisker och säkerhetskriser. Ansökningstiden går ut den 30 april 2020 kl. 16.15.

I och med ändringarna i fondens genomförandeprogram kan man ansöka om den tilläggsfinansiering som beviljats för genomförandet och utveckling av EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och den nya versionen av Schengens informationssystem (SIS III). Etias-finansieringen uppgår till ca 3,2 miljoner euro och SIS III-finansieringen till ca 1,2 miljoner euro.

Av den tilläggsfinansiering som kommissionen har beviljat är en summa på ca 2,5 miljoner euro avsedd för allmän utveckling av datasystem. Den kan sökas på så sätt att ca 440 000 euro kan användas för utveckling av SIS II-systemet, ca 800 000 euro för bruks- och underhållstjänster för SIS II-systemet och ca 1,2 miljoner euro för driftsstöd för gränsbevakning (t.ex. underhåll av datasystem).

Under slutet av programperioden ligger fokus på genomförandet av EU-krav

Fondens programperiod 2014–2020 närmar sig sitt slut. Därför inbegriper ändringarna i genomförandeprogrammet också en omfördelning av finansiering som tidigare har blivit oanvänd. På så sätt säkerställs en effektiv och ändamålsenlig användning av medel.

Mindre belopp som blivit över från redan genomförda projekt koncentreras till större helheter. Från programmets övriga punkter allokeras exempelvis ca 194 000 euro till stöd för deradikalisering och ca 196 000 euro för utveckling av CBRNE-beredskap. Med CBRNE-beredskap avses handlingsberedskap i olycks- och farosituationer som gäller kemiska ämnen, biologiska sjukdomsalstrare, strålning, kärnvapen och sprängämnen.

Dessutom kan finansieringen under slutet av programperioden användas för utveckling av det nationella visuminformationssystemet samt för gränsbevakningens del för tekniska övervakningssystem, utrustning för gränskontroll, obemannade luftfartyg och patrullfordon. Det återstår även ett litet belopp för utveckling av förundersökningsmyndigheternas tekniska brottsutredning.

Under slutet av programperioden ligger tyngdpunkten på genomförandet av obligatoriska datasystemändringar till följd av EU-krav och införandet av nya EU-system (Etias, EES, dvs. systemet för in- och utresa) i Finland.

Ytterligare information:

Riika Väliahde, specialsakkunnig, tfn 0295 488 257, [email protected]

Sivun alkuun