Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sisäministeri Räsänen epäviralliseen oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen Liettuaan

Sisäministeriö 15.7.2013 10.54
Uutinen

Sisäministeri Päivi Räsänen osallistuu Vilnassa pidettävään EU:n epäviralliseen oikeus- ja sisäministerikokoukseen 18. heinäkuuta.

Heinäkuun alussa alkaneen Liettuan puheenjohtajakauden prioriteettina on vahvistaa kasvavaa, avointa ja uskottavaa Eurooppaa. Tähän liittyen puheenjohtajamaa Liettua haluaa kuulla jäsenmaiden näkemyksiä mm. siitä, miten laillista maahanmuuttoa koskevat politiikat voisivat auttaa tämän tavoitteen toteuttamisessa. Ministerit käyvät keskustelun komission neljännen EU:n täytäntöönpanoa käsittelevän vuosikertomuksen pohjalta.

Keskustelua kyberturvallisuudesta

Kyberturvallisuus on yksi Liettuan puheenjohtajakauden sisäasioiden prioriteeteista, jonka Liettua tuo sisäministereiden keskusteltavaksi kokoukseen. Kyberturvallisuus on viime aikoina ollut voimakkaasti esillä EU:ssa. Ministereiden on tarkoitus keskustella eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä, sen tehostamisesta sekä riittävistä resursseista kyberturvallisuutta koskevissa asioissa. Keskustelun tavoitteena on tehostaa EU:n kyberturvallisuusstrategian täytäntöönpanoa.

Epävirallisessa oikeus- ja sisäasioiden ministerikokouksessa käynnistyy myös keskustelu oikeus- ja sisäasioiden alueen kehittämisestä EU:ssa vuoden 2014 jälkeen, jolloin Tukholman ohjelman toteuttaminen päättyy. Puheenjohtaja toivoo sekä sisä- että oikeusministereiltä näkemyksiä vuoden 2014 jälkeisistä strategisista prioriteeteista oikeus- ja sisäasioiden alalla sekä niistä perusperiaatteista, joiden tulisi ohjata tulevien suuntaviivojen valmistelua.

Lisäksi ministerit jatkavat keskustelua Syyrian pakolaistilanteesta.

Lisätietoja: ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, 071 878 8250
 

Palaa sivun alkuun