Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ulkovartiolaivan kastetilaisuus ja vesillelasku STX Finlandin Rauman telakalla

Sisäministeriö 2.8.2013 14.59
Uutinen

Rajavartiolaitoksen tiedote 2.8.2013

Rajavartiolaitokselle STX Finland Oy:n Rauman telakalla rakenteilla oleva ulkovartiolaiva UVL10 sai perjantaina 2.8 nimen Turva juhlallisessa kaste- ja vesillelaskutilaisuudessa. Laivan kummina toimi sisäasiainministeri Päivi Räsänen, joka toivotti laivalle ja sen miehistölle onnea ja menestystä toiminnassaan merellä. Ministeri Räsänen totesi kummipuheessaan, että laivan valmistuminen on tärkeä osa hallitusohjelmaan kirjattua varautumista kasvavan meriliikenteen riskeihin ja ympäristövahinkojen torjuntaan. Laiva edustaa ministerin mukaan hallituksen ajamaa yhteistyöajattelua, koska se on suunniteltu asiantuntijoiden ja aluksen käyttäjien yhteistyöllä, ja se tukee monen viranomaisen työtä. Tämä on erityisen tärkeää niukkojen resurssien aikana.

Marraskuussa 2013 valmistuva, teknisesti huipputasoinen 96 metriä pitkä ja 17 metriä leveä ulkovartiolaiva on nyt sinivalkoinen, ja tämä kansallislipun väritys tukee sen työskentelyä merialueittemme kansainvälisessä toimintaympäristössä. Laivan nimiehdotuksia saatiin avoimessa nimiehdotus-kilpailussa kaikkiaan 1358. Rajavartiolaitos valitsi ehdotuksista nimen, jolla on perinteitä ja joka kuvaa hyvin Rajavartiolaitoksen ydintehtäviä. Valmistuttuaan alus sijoitetaan Suomenlahdelle. Alus on purjehduksessa läpi vuoden, noin 300 vuorokautta vuodessa.

Ulkovartiolaivan tehtävät ja toimintakyky

Ulkovartiolaivaa käytetään rajavalvontaan, meripelastukseen, ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen valvontaan, öljyntorjuntaan avomerellä sekä viranomaisyhteistyöhön. Alukselta käsin kyetään operoimaan apuveneillä ja helikopterilla. Laivaa käytetään Itämeren alueella kaikissa sää- ja näkyvyysolosuhteissa ja se kykenee itsenäiseen pitkäaikaiseen toimintaan suurella toimintasäteellä. Laivan runko ja sen järjestelmät on suunniteltu merikelpoisiksi sekä käyttövarmoiksi silmälläpitäen toimintaa äärimmäisissä oloissa.

Aluksessa on iso työkansi ja öljynkeräysjärjestelmä sekä tilavat kerätyn öljyn tankit, jotka mahdollistavat pitkän toiminta-ajan. Avomeriöljyntorjuntaa voidaan suorittaa tarvittaessa aallokossa ja talviolosuhteissa. Laivalla on myös kyky vaikeiden kemikaalionnettomuuksien torjuntaan. Ulkovartiolaivan meripelastuskyky on monipuolinen. Se kykenee toimimaan vaikeissa olosuhteissa ja toimii tarvittaessa johtokeskuk-sena monialaonnettomuuksissa. Laivalla on suuri sammutusteho laivapaloja varten sekä kyky suuren henkilömäärän pelastamiseksi mereltä tai toisesta aluksesta. Lisäksi laivalla on muun muassa sairashytit ja helikopterikansi mahdollisia evakuointeja varten. Myös aluksen 100 tonnin hätähinauskyky on erinomainen tilanteessa, jossa joudutaan hinaamaan isoa onnettomuusalusta. Ulkovartiolaiva on myös varustettu niin, että sillä on suuri vaurionsietokyky karilleajo-, palo-, konerikko- ym. ongelmatilanteissa. Aluksessa on kaksoispohja, kahdennettu konehuone sekä erilliset järjestelmät toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Alusta pystytään hyödyntämään myös Suomen meripelastusvastuualueen ulkopuolella erilaisissa tavanomaisissa ja suuronnettomuuksissa toimimalla evakuointialustana, öljyntorjunta-yksikkönä, onnettomuusalueen johtoyksikkönä tai jopa antamalla polttoainetta helikoptereille niiden toiminta-ajan kasvattamiseksi onnettomuustilanteessa.

Aluksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöystävällisiin ja energia-tehokkaisiin ratkaisuihin. Polttoaineena käytetäänkin vähäpäästöistä nesteytettyä maakaasua (LNG) ja dieselöljyä, jolloin laivan omat päästöt jäävät vähäisiksi.

”Vesillelasku ja kaste ovat laivan rakennusprosessissa ainutlaatuisia tilaisuuksia, joista olemme aina ylpeitä - erityisesti tämän teknisesti edistyksellisen ja ympäristöystävällisen rajavalvontaan suunnitellun aluksen kohdalla. Laivanrakennusprosessi jatkuu tästä eteenpäin intensiivisenä laivan lopulliseen luovutukseen saakka, vuoden 2013 lopulle”, kertoo STX Finlandin varatoimitusjohtaja ja Rauman telakanjohtaja Jari Anttila.

"Vesillelasku ja kaste ovat laivan hankinnassa aina ainutlaatuisia ja tilaajan näkökulmasta ainutkertaisia tapahtumia, joista voimme olla ylpeitä ja onnitella monia. Tämän laivan myötä tulemme saamaan kansallisesti merkittävää suorituskykyä merialueillemme. Laivan suunnittelu ja rakentaminen – nyt kasteessa nimensä saanut vartiolaiva – on osoitus käyttäjän ja telakan ammatillisesta osaamisesta. Valmistelut jatkuvat nyt tähdäten aluksen käyttöönottoon", kertoo Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston osastopäällikkö kommodori Jukka Jaakkola.

Ministeri Räsäsen puhe tiedotustilaisuudessa 2.8.2013:
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/puheet


Lisätietoja antavat:
Jari Anttila, Varatoimitusjohtaja ja Rauman telakanjohtaja, STX Finland Oy
puh. +358 (0)10 670 6286
Gunnar Holm, Rajavartiolaitoksen teknillisen osaston alusyksikön päällikkö,
puh. +358 (0)71 872 1541


Kuvat ja tiedotteet: www.stxeurope.com/download-center
Ulkovartiolaivan valmistumista ja toimintaa voi seurata osoitteessa www.raja.fi/uvl10.

Palaa sivun alkuun