Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Väestönsuojien rakentamista selvittänyt työryhmä on saanut selvityksensä valmiiksi

Sisäministeriö 8.4.2013 13.42
Uutinen

Väestönsuojien rakentamisvelvollisuutta selvittänyt työryhmä on saanut selvityksensä valmiiksi. Työryhmän muistiossa arvioidaan kolmea vaihtoehtoa: väestönsuojien rakentamisvelvoitteen jatkamista ennallaan, velvoitteen keventämistä ja lopettamista.

Sisäasiainministeriö asetti 30.10.2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa tarkoitettu selvitys mahdollisuudesta luopua yleisestä väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta. Työryhmässä oli edustus kaikista hallituspuolueista sekä sisäasiainministeriöstä, puolustusministeriöstä ja ympäristöministeriöstä. Työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Marjo Anttoora.

Työryhmä selvitti toimeksiantonsa mukaisesti väestönsuojien rakentamisen nykytilan, kustannukset ja lainsäädännön sekä arvioi väestön suojaamisessa huomioon otettavat uhkakuvat ja periaatteet.

Työryhmä otti työssään huomioon hallitusohjelman turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevat linjaukset sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon sekä niiden vaikutukset väestönsuojien rakentamistarpeeseen ja väestön muuhun suojaamiseen. Työryhmä arvioi myös mahdollisuudet luopua väestönsuojien rakentamisesta ottaen huomioon selvitystensä johtopäätökset.

Sisäasiainministeriö on pyytänyt työryhmämuistiosta turvallisuuskomitealta lausunnon 10.6.2013 mennessä. Työryhmämuistio ja turvallisuuskomitean lausunto on tarkoitus käsitellä sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmässä kesän aikana. Mahdollisesta asian jatkovalmistelusta päätetään ministeriryhmän jälkeen.

Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Marjo Anttoora, p. 071 878 8202.
 

Sivun alkuun